Abaris har genomfört en nyemission på 10 mkr som tecknats av bl.a IDI, IT Provider och Jacob Palmstierna

Abaris har genomfört en nyemission på 10 mkr som tecknats av bl.a IDI, IT Provider och Jacob Palmstierna Som ett nästa investeringssteg i det svenska mjukvaruföretaget Abaris emissionsprogram har Industrial Development & Investment AB, IDI, och IT Provider tecknat 5 mkr i den nyemission som genomförts. Den totala emissionen uppgick till 10 mkr och har förutom IDI och IT- Provider tecknats av Jacob Palmstierna (Styrelseordförande), Bo Nordlander (Verkställande Direktör) samt företagets grundare. Abaris är en av de marknadsledande leverantörerna av systemlösningar och konsulttjänster till värdepappersmarknaden i Norden. De senaste åren har denna marknad genomgått stora förändringar. Trenden att kunderna köper standardiserade system som sedan anpassas till specifika krav är klar. Abaris moderna, skalbara systemlösningar svarar upp mot kraven i en expansiv marknad och är kostnadseffektiva i en vikande marknad. - Trots den nedgång som varit på IT-marknaden och det återhållsamma investeringsklimat som nu råder, har IDI och IT-Provider beslutat att ta nästa steg genom att utöka sitt engagemang i Abaris, säger Erik Tobieson, vice styrelseordförande och en av grundarna. Det ser vi som en förtroendeyttring och ett bevis på att vi är på rätt väg. Att vi dessutom kunnat bredda ägarkretsen så att såväl vår styrelseordförande Jacob Palmstierna som vår VD Bo Nordlander har blivit betydande aktieägare är uppmuntrande och stärkande för framtidstron, fortsätter Tobieson. - När jag i vintras tog över rodret i Abaris började vi genomföra ett program för att trimma organisationen och att effektivisera vår verksamhet, säger Bo Nordlander, VD och Koncernchef i Abaris. Resultatet av detta börjar vi nu märka i bl.a förbättrad lönsamhet. Jag ser en stor potential i bolagets fortsatta utveckling och emissionen möjliggör en mer offensiv satsning för Abaris, avslutar Bo Nordlander. För ytterligare information kontakta: Bo Nordlander, VD och koncernchef Abaris AB, telefon: 08 - 587 148 00 bo.nordlander@abaris.se Erik Tobieson, Vice Styrelseordförande , telefon 08 - 587 148 00 tobieson@abaris.se Carl Palmstierna, VD IDI AB, telefon 08 - 407 35 01, 070-407 3508 carl.palmstierna@idiab.se Johan Hernmarck, VD IT Provider , telefon 08-614 00 01, 070-520 60 60 johan.hernmarck@itprovider.com Abaris styrelse Jacob Palmstierna, Styrelseordförande, f.d. Styrelseordförande MeritaNordbanken Carl Palmstierna, VD IDI AB, f.d. partner Goldman Sachs Johan Hernmark, VD och grundare IT Provider Sören Jansson , VD IDA Systems AB Sören Olausson, Styrelseledamot och grundare av Mynta Management & IT AB Erik Tobieson, Vice Styrelseordförande Cissela Benestam, Personalrepresentant Om IDI: Industrial Development & Investment (IDI) startade sin verksamhet i januari 1998 och förfogar över en fond på en miljard kronor för industriella investeringar. Bland investerarna finns 4:e och 6:e AP- fonden, Lundbergsgruppen, KF/KF Invest och SEB/Trygg-Hansa. IDIs investeringsstrategi innebär ett aktivt deltagande i utvecklingen av de bolag som ingår i företagsportföljen, bl.a. genom styrelserepresentation. Bland styrelseledamöter och rådgivare finns ett tvärsnitt av kompetens inom svenskt näringsliv representerat bl.a. av Christer Zetterberg, Gustaf Douglas, Salvatore Grimaldi. Fredrik Lundberg, Berthold Lindqvist, Berndt Magnusson, Björn Algkvist och Melker Schörling. För mer information se www.idiab.se Om IT Provider: IT Provider är Nordens ledande riskkapitalbolag och incubator med mer än 40 portföljbolag och drygt 25 IPOs och industriella utförsäljningar. IT Provider är 20 partners och senior advisors som har mycket bred erfarenhet inom IT-industrin och ett brett internationellt nätverk. Våra nuvarande investeringar är främst inom trådlös- och bredbandskommunikation, mjukvaror och nya media. För mer information se www.itprovider.com Om Abaris: Abaris bildades 1991 ur affärsidén att leverera unika system för finansmarknadens skiftande behov, och är en av de marknadsledande systemleverantörerna inom IT för Bank och Finans i Norden. Abaris erbjuder systemlösningar för värdepappersmarknaden med specialitet inom Securities Trading och Asset Management. Erbjudandet innefattar hela systemlösningar, produkter med tillhörande konsulttjänster. Företaget har drygt 110 medarbetare och kontor i Stockholm, Gävle, Västerås och Helsingfors. Abaris är Microsoft Certified Solution Provider sedan 1992. För mer information se www.abaris.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011018BIT00810/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011018BIT00810/bit0001.pdf

Om oss

Abaris är marknadsledande systemleverantör för Bank och Finans i Norden. Abaris kan med sitt breda IT-relaterade produkt- och tjänsteutbud förse finansmarknaderna med affärskritiska helhetslösningar.

Dokument & länkar