ABB föreslår höjd utdelning mot bakgrund av stabil tillväxt och nära rekordstort kassaflöde

  • Orderingång och intäkter högre[1] 2012 trots svag konjunktur
  • Fortsatt tillväxt inom automation med stöd av förvärvet Thomas & Betts
  • Power Products uppvisar stabil operativ EBITDA-marginal i svag konjunktur
  • Fortsatt stark generering av fritt kassaflöde[2]

2013-02-14 – ABB rapporterade högre orderingång och intäkter för helåret 2012 samt ett starkt operativt rörelseresultat (EBITDA) och ännu ett år av starkt fritt kassaflöde till följd av att företaget fortsatt har tagit tillvara möjligheter till lönsam tillväxt i en svag konjunktur och samtidigt förbättrat produktiviteten ytterligare.

”Vi visade återigen att vi kan leverera ett stabilt resultat genom cykeln”, sa Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”Vi vidtog betydande åtgärder under 2012 för att justera vår geografiska och produktmässiga balans, speciellt genom förvärvet av Thomas & Betts för att ytterligare stärka vår ställning på den stora och växande nordamerikanska marknaden. Även organiskt3 genererade vi en hygglig försäljning och lönsamhet på en tuff marknad.”

”Dessutom åtgärdade vi väsentliga problem i vår kraftverksamhet, med engångskostnader på runt 350 miljoner dollar, så att vi fortsättningsvis konsekvent kan leverera resultat i världsklass”, sa Hogan. ”Vår strategi att vidareutveckla innovativ teknik gav också utdelning, speciellt inom högspänd likström, med lovande framtida tillväxtmöjligheter som resultat. Och tack vare vår stabila generering av kassaflöde kan vi återigen föreslå höjd utdelning till våra aktieägare.”

”Långsiktigt kvarstår våra grundläggande drivkrafter för tillväxt – ökande elanvändning, urbanisering och industrialisering på tillväxtmarknader, tillväxt inom förnybara energislag och behov av ökad energi- och resurseffektivitet. På kort sikt finns ännu ett antal obesvarade frågor kring tillväxttakten i Europa och USA samt när det vänder i Kina. Men vi har visat under de senaste åren att vi kan konkurrera framgångsrikt och leverera stabila intäkter och resultat under turbulenta tider och vi är övertygade om att vi kan fortsätta göra det. Det innebär att vi kommer att fortsätta hålla nere våra kostnader och samtidigt se till att vi är rätt positionerade för att konkurrera framgångsrikt när konjunkturen förbättras.”


1 Ledningens diskussion av orderingång och intäkter fokuserar på förändringar i lokala valutor. För förändringar i US-dollar, se resultattabeller i detengelska pressmeddelandet.
2 Se Reconciliation for non-GAAP measures i Appendix 1 i det engelska pressmeddelandet.
3 Organiska förändringar är i lokala valutor och exkluderar Thomas & Betts som förvärvades i mitten av maj 2012.

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: 41 43 317 6568
Fax: 41 43 317 7958

media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. 41 43 317 7111
USA: Tel. 1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Switzerland

Taggar:

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 anställda. www.abb.com