ABB första kvartalet: Ökade intäkter och förbättrad lönsamhet

  • Förbättrad portfölj och geografisk balans genererar stabilt resultat på blandad marknad
  • Stabila till högre intäkter i alla divisioner[1]; Thomas & Betts enligt plan
  • Operativt EBITDA[2] och EBITDA-marginal högre, fortsatt väl genomförda besparingar


 

ABB Q1 2013 pressmeddelande 2013-04-24 – ABB redovisade idag resultatet för första kvartalet 2013, med betoning på ökade intäkter och förbättrad operativ lönsamhet 2 trots en svag konjunktur.

”Givet den fortsatta osäkerheten i världsekonomin är detta en tillfredsställande start på 2013”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”Vi fortsatte att prestera väl och balanserade framgångsrikt en stram kostnadsdisciplin med målmedvetna tillväxtsatsningar i verksamheter och regioner där vi har konkurrensfördelar, speciellt på områden som industriell effektivitet, tillförlitlig el och förnybar energi.”

”Vår balanserade produktportfölj och globala verksamhet bidrog till det fortsatt uthålliga resultatet som tillåter oss att satsa på och ta tillvara tillväxtmöjligheter på en blandad marknad. Exempelvis tog vi ett antal viktiga order i våra verksamheter inom marin sektor, gruvindustri och robotar, och vi ökade vår orderingång på tillväxtmarknader med 10 procent. Vi lyfte våra totala intäkter både organiskt och inräknat förvärv.”

”Vi fortsatte att genomföra framgångsrika besparingar med hög disciplin vad gäller administrativa kostnader”, säger Hogan. ”Fortsatta förbättringar inom inköp och produktivitet sparade runt 260 miljoner dollar.”

”Arbetet med att integrera Thomas & Betts och realisera synergier går enligt plan. Vi är mycket nöjda med det här förvärvet och den förbättrade balans som det ger oss på den nordamerikanska marknaden.”

”Power Products levererade ännu ett bra resultat, med en operativ EBITDA-marginal på 14,9 procent, återigen inom vår målsättning på 14,5-15,0 procent för helåret, tack vare väl genomförda kostnadsbesparingar och selektiva tillväxtsatsningar på mer lönsamma slutmarknader.”

”Vi uppnådde dessa resultat trots fortsatt motvind för efterfrågan”, säger Hogan. ”Tillväxten i USA bromsade in under kvartalet och de industriella investeringarna i stora delar av Europa var fortsatt blandade. Kassaflödet var lägre än vi hade önskat, men detta var i huvudsak väntat och berodde främst på tidpunkter för projektgenomföranden, vilket gör att vi räknar med en återhämtning under de kommande kvartalen.”

”För resten av året kommer vi att fortsätta fokusera på balansen mellan kostnader och tillväxt. Makroekonomiska indikatorer är fortfarande osäkra, vilket gör det svårt att förutspå hur våra verksamheter som ligger tidigt i konjunkturcykeln kommer att utvecklas. Vår starka orderstock kommer dock att hjälpa oss att mildra en del av denna osäkerhet och vi är förvissade om att den förbättrade balans vi har uppnått tvärs över våra verksamheter och regioner ska fortsätta att erbjuda möjligheter till lönsam tillväxt.”

[1] Ledningens diskussion av orderingång och intäkter fokuserar på förändringar i lokala valutor. För förändringar i US-dollar, se resultattabeller i det engelska pressmeddelandet.

[2] Se Reconciliation of operational EBITDA to EBIT i not 13 i the Interim Consolidated Financial Information (unaudited).

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: 41 43 317 6568
Fax: 41 43 317 7958

media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. 41 43 317 7111
USA: Tel. 1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Switzerland

Taggar:

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, industriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com