ABB fortsätter att förbättra resultatet andra kvartalet

ABB fortsätter att förbättra resultatet andra kvartalet EBIT mer än fördubblat, 86 miljoner dollar i nettovinst · Ökad efterfrågan på de flesta marknader · Stadig ökning av kärndivisionernas orderingång, intäkter och EBIT · Step change-programmet i huvudsak avslutat Nyckeltal för ABB andra kvartalet 2004 (MUSD) Apr-jun 20041 Apr-jun Förändring 2003 1,2 Orderingång Koncernen 5 529 4 727 17% Power Technologies 2 734 42% 1 928 Automation 2 892 2 418 20% Technologies Intäkter Koncernen 4 913 4 843 1% Power Technologies 2 282 1 933 18% Automation 2 700 2 404 12% Technologies EBIT3 Koncernen 288 140 106% Power Technologies 168 155 8% Automation 260 191 36% Technologies Icke- -9 -61 kärnverksamheter Koncerngemensamt -131 -145 EBIT-marginal Koncernen 5,9% 2,9% Power Technologies 7,4% 8,0% Automation 9,6% 7,9% Technologies Vinst (förlust) från -41 -71 avvecklade verksamheter Nettovinst (förlust) 86 -55 Vinst (förlust) per aktie, 0,04 -0,05 grundläggande 1 Redovisade siffror för koncernen och Power Technologies kommer att justeras under 2004 för att korrigera upptäckta, tidigare för högt redovisade resultat. För mer information se not 2 - För högt redovisade resultat i italienskt dotterföretag i Noter till sammanfattning av finansiell information, bilaga till det här pressmeddelandet. 2 Avspeglar omklassficering av verksamhet till avvecklade verksamheter under 2003. 3 Resultat före räntenetto och skatter. 2004-07-29 - ABB, det ledande företaget inom kraft- och automationsteknik, rapporterar fortsatt ökad orderingång, högre intäkter och resultat före räntenetto och skatter (EBIT) för andra kvartalet 2004, bland annat som ett resultat av ökad efterfrågan på de flesta marknader. Ökade intäkter i kärndivisionerna Power Technologies och Automation Technologies, kombinerat med lägre förluster i icke-kärnverksamheter och avvecklade verksamheter, bidrog till en nettovinst på 86 miljoner dollar för andra kvartalet 2004, jämfört med en förlust på 55 miljoner dollar andra kvartalet 2003. "Resultatet bekräftar att vår turnaround har varit framgångsrik," säger Jürgen Dormann, ABB:s styrelseordförande och koncernchef. "Merparten av verksamheterna i våra kärndivisioner fortsätter att utvecklas bättre än marknaden. Med de starka resultat vi har uppnått kvartal efter kvartal är vi säkra på att nå våra mål för 2005." Kassaflödet från rörelsen försämrades under kvartalet, främst till följd av kostnader i samband med avyttringen av utvinningsverksamheten inom Oil, Gas and Petrochemicals - vilken avslutades i juni - samt lägre kassaflöde från rörelsen i Power Technologies till följd av ökat rörelsekapital. Företagets produktivitetsförbättringsprogram Step change, som har löpt över 18 månader, avslutades i huvudsak under slutet av juni som planerat. Resultatet är kostnadsbesparingar på totalt över 900 miljoner dollar på årsbasis. För mer information: Media Relations Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt Tel: +41 43 317 6568 Fax: +41 43 317 7958 media.relations@ch.abb.com Per-Lennart Berg Tel: +46 21 32 32 32 press@se.abb.com Investor Relations Switzerland: Tel. +41 43 317 3804 Sweden: Tel. +46 21 325 719 USA: Tel. +1 203 750 7743 investor.relations@ch.abb.com ABB Ltd Affolternstrasse 54 CH-8050 Zurich, Switzerland ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/29/20040729BIT00010/wkr0001.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/29/20040729BIT00010/wkr0002.pdf Bilaga

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, industriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar