ABB levererar den längsta kraftlänken med sjökabel

Spjutspetsteknik från ABB Sverige stödjer gemensam europeisk energimarknad

2008-09-12 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, hjälpte det holländska transmissionsbolaget TenneT och dess norska kollega Stattnet att officiellt öppna en 580 kilometer lång kraftöverföring mellan de två länderna.

Länken innebär att man tar ytterligare ett steg mot ett gemensamt kraftnät och en tillförlitlig, effektiv elförsörjning av Europa. TenneT och Stattnet äger tillsammans länken till vilken ABB levererat de viktigaste teknikerna.

NorNed är världens längsta sjökabellänk och med en överföringskapacitet på 700 megawatt också den mest kraftfulla. Den invigdes under övervakandet av de två energibolagen som äger länken, representanter för ABB samt den norske olje- och energiministern Terje Riis-Johansen och den holländska finansministern Maria van der Hoeven.

”NorNed är en ingenjörsmässig bragd som för Europa ännu närmare målet att skapa ett kontinentalt tillförlitligt elnät med liten miljöpåverkan”, säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems. ”Det är ett betydande bidrag till kvaliteten och tillförlitligheten av Europas kraftförsörjning.”

NorNed är den första kraftlänken mellan Norge och Nederländerna och den är en del av EU:s plan att förbättra gränsöverskridande kraftinfrastruktur, minska ”blackouts” och hjälpa till att skapa effektivare energimarknader inom Europa.

Den ABB-tillverkade länken som använder högspänd likströmsteknik (HVDC) gör det möjligt för energibolagen TenneT i Nederländerna och Statnett i Norge att utbyta kraft och öka tillförlitligheten i elförsörjningen i respektive land. Det holländska nätet kan använda norsk vattenkraft för att klara av toppar i kraftförbrukningen under dagtid och genom att erbjuda ett alternativ till fossil bränslebaserad generering räknar nätoperatörer med att sänka koldioxidutsläppen med cirka 1,7 miljoner ton per år.

ABB i Karlskrona har levererat merparten av kablarna, och ABB i Ludvika HVDC-strömriktarstationer, transformatorer, brytare och övriga högspänningsprodukter.

ABB introducerade HVDC-tekniken för 50 år sedan och har levererat mer än hälften av världens alla HVDC-omriktarstationer.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har mer än 115 000 medarbetare.

Bilder att ladda ned och bakgrundsmaterial finns på www.abb.com/news.

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 anställda. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar