ABB:s beställningsingång ökade under andra kvartalet-återhämtningen fortsätter

ABB:s beställningsingång ökade under andra kvartalet - återhämtningen fortsätter Fyra divisioner ökar resultatet jämfört med första kvartalet Andra kvartalets beställningsingång 10 procent och intäkterna 8 procent högre än under första kvartalet i lokala valutor EBIT första halvåret 368 MUSD efter 185 MUSD i omstruktureringskostnader, nedskrivningar av tillgångar och engångskostnader Nettovinst 101 MUSD, jämfört med 266 MUSD under första halvåret 2001 Finansiell omstrukturering och kostnadsminskningsprogram går enligt plan Målen för helåret bekräftas: EBIT-marginal på 4 till 5 procent och oförändrade intäkter 2002-07-24 - ABB:s beställningsingång ökade 10 procent och intäkterna 8 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2002. ABB tog 185 MUSD i omstruktureringskostnader, nedskrivningar av tillgångar och engångskostnader under första halvåret för att ytterligare förstärka företagets fundamentala ställning och bekräftade målet för helåret om en EBIT-marginal på 4 till 5 procent. Beställningsingången första halvåret var 11,9 miljarder USD, ned 6 procent från 12,6 miljarder USD under första halvåret 2001. Tre divisioner ökade beställningsingången första halvåret: Power Technology Products (8 procent), Automation Technology Products (3 procent) och Oil, Gas and Petrochemicals (6 procent). "Den återhämtning vi såg under första kvartalet av beställningar som ligger tidigt i konjunkturcykeln har fortsatt under andra kvartalet och fyra divisioner ökade sitt resultat," säger Jörgen Centerman, ABB:s vd och koncernchef. "De positiva order- och intäktstrenderna och de väntade fördelarna från omstruktureringen gör oss förvissade om att vi ska nå våra intäkts- och marginalmål för 2002, samtidigt som vi fortsätter att vidta åtgärder för att förbättra företagets fundamentala ställning. Vi väntar ett starkare andra halvår." Beställningar från stora kunder ökade med 16 procent under första halvåret, i linje med ABB:s fokus på sina viktigaste energi- och industrikunder. I lokala valutor ökade divisionernas EBIT under andra kvartalet med 42 procent i Industries, 41 procent i Automation Technology Products, 35 procent i Power Technology Products och 6 procent i Utilities. I Oil, Gas and Petrochemicals minskade EBIT med 33 procent på grund av nedskrivningar av projektmarginaler. Första halvårets EBIT var 368 MUSD efter 185 MUSD i omstruktureringskostnader, nedskrivningar av tillgångar och engångskostnader. Kostnader relaterade till omstruktureringsprogrammet var 106 MUSD. Nedskrivningar av tillgångar var 9 MUSD i New Ventures och 21 MUSD i Building Systems. I Oil, Gas and Petrochemicals togs 49 MUSD i nedskrivningar av projektmarginaler. Första halvårets EBIT-marginal var 3,4 procent. Första halvårets nettovinst var 101 MUSD (H1 2001: 266 MUSD), med en förlust på 13 MUSD under andra kvartalet på grund av engångskostnader. Netto kassaflöde från rörelsen uppgick till 20 MUSD under första halvåret 2002 (H1 2001: 79 MUSD). Det omstruktureringsprogram som meddelades i juli förra året går enligt plan. Under första halvåret togs kostnader på 106 MUSD för programmet, vilket förde upp de totala omstruktureringskostnaderna till 337 MUSD till dags dato. Exklusive förvärv och avyttringar har antalet jobb totalt minskats med 10 900 sedan juli 2001, varav 1 600 jobb under andra kvartalet, delvis genom naturlig avgång. Den 30 juni hade ABB 149 924 medarbetare jämfört med 156 865 vid årsslutet 2001. Nettoskulden ökade från 4,1 miljarder USD till 5,2 miljarder USD under första halvåret, men ABB upprepade sin förpliktelse att minska nettoskulden med åtminstone 1,5 miljarder USD under 2002. Minskningen av nettoskulden ska nås genom förbättrat kassaflödesgenererande resultat, försäljning av tillgångar och fortsatt portföljhantering. ABB sålde den svenska fastighetsportföljen under andra kvartalet för 300 MUSD. Den meddelade avyttringen av verksamheten Structured Finance väntas ske under tredje kvartalet. Med anledning av asbestskadeståndsanspråk riktade mot Combustion Engineering, ett amerikanskt dotterbolag, sade ABB att omkring 20 300 krav gjordes upp under första halvåret 2002, mer än 40 procent utan betalning. Combustion Engineering fortsätter ansträngningarna att göra upp relevanta krav i godo och bestrida krav som verkar vara oberättigade. Vid halvåret låg 102 700 krav oavslutade, jämfört med 93 500 vid årsslutet 2001. Omkring 29 500 nya krav riktades under första halvåret 2002, jämfört med 29 300 under andra halvåret 2001. Uppgörelsekostnader innan återbetalning från försäkringsbolag var 107 MUSD (69 MUSD under andra halvåret 2001). USD i miljoner, förutom Jan - Jan-Juni Förändri Förändr Förändr aktiedata Juni 2001 ng ing i ing 2002 lokala andra valutor kvartal (LC) et mot första i LC Beställningsingång 11 867 12 648 -6% -6% 10% Intäkter 10 930 11 099 -2% -1% 8% Resultat före 368 626 -41% -41% -48% räntenetto och skatter (EBIT) Resultat från 101 329 -69% kvarvarande verksamhet Resultat från 0 -63 extraordinära poster och redovisningsförändringa r Nettovinst 101 266 -62% Vinst per aktie (USD) Resultat från kvarvarande verksamhet, 0,09 0,29 grundläggande och utspädd: 0,09 0,23 Nettovist, grundläggande och utspädd: EBITDA 659 1 010 -35% Summa kassaflöde från 20 79 rörelsen För mer information kontakta Media Relations: ABB Corporate Communications, Zurich Thomas Schmidt Tel: +41 43 317 6492 Fax: +41 43 317 7858 media.relations@ch.abb.com Investor Relations: Switzerland: Tel. +41 43 317 38 04 Sweden: Tel. +46 21 325 719 USA: Tel. + 1 203 750 7743 investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/24/20020724BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/24/20020724BIT00010/wkr0002.doc Tabeller http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/24/20020724BIT00010/wkr0003.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/24/20020724BIT00010/wkr0004.xls Tabeller

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 anställda. www.abb.com