ABB slutför förvärvet av Power-One

ABB blir en ledande global leverantör inom den mest attraktiva delen av värdekedjan inom solcellssystem

2013-07-26 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, och Power-One, en ledande leverantör av lösningar inom förnybar energi, effektiv energiomvandling och styrning av elkraft, bekräftade igår att ABB har slutfört det tidigare meddelade förvärvet av Power-One.

Affären positionerar ABB som en ledande global leverantör av växelriktare för solceller, vilka spelar en kritisk roll för att omvandla solenergi till elektrisk ström och styra kraftflödet in i elsystemet. Power-One har ett av marknadens mest heltäckande erbjudanden av växelriktare för solceller, från lösningar för småhusmarknaden till stora kraftbolagsapplikationer, och en bred global tillverkning. Företaget har också ett utbud av kraftlösningar som angränsar till ABB:s verksamhet. Power-One sysselsätter nästan 3 500 medarbetare, främst i Kina, Italien, USA och Slovakien.

”Förvärvet av Power-One breddar vår verksamhet inom förnybar energi och ger oss betydande möjligheter att skapa värde för våra kunder, medarbetare och aktieägare”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”Kombinationen ligger helt i linje med vår strategi för 2015 och skapar en global och tillräckligt stor aktör för konkurrera framgångsrikt. Det gläder oss att få välkomna medarbetarna i Power-One ombord.”

”Vi är glada att få bli en del av ABB-familjen och ser fram emot en ljus gemensam framtid”, säger Richard J. Thompson, koncernchef för Power-One. ”Tillsammans kan vi bättre bearbeta den växande världsmarknaden för innovativa, förnybara energilösningar och stärka vår globala marknadsledande ställning. ABB är rätt partner och nu är den idealiska tidpunkten för våra två företag att förena våra styrkor.”

ABB:s ledande portfölj inom kraft- och automationsteknik samt globala tillverkning och serviceorganisation gör företaget till en given aktör inom teknik för solcellssystem. ABB har utvecklat lösningar för solkraftsindustrin under många år. Växelriktare för solceller är en teknik inom kraftelektronik som har en mycket hög utvecklingstakt och kräver stora forsknings- och utvecklingsresurser. Under 2012 investerade ABB runt 1,5 miljarder dollar i forskning och utveckling totalt.

”Kombinationen av dessa två framgångsrika företag kommer att skapa en betydande värdedriven tillväxt baserad på global räckvidd, hög kvalitet och tekniskt ledarskap”, säger Ulrich Spiesshofer, chef för ABB:s division Discrete Automation and Motion. ”Vi ser fram emot en framgångsrik samverkan.”

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har runt 145 000 medarbetare. I USA hade ABB intäkter på 6,7 miljarder dollar 2012 och antalet medarbetare växte till nästan 20 000.

Viktigt om framåtsyftande information
Det här pressmeddelandet innehåller ”framåtsyftande information” inklusive uttalanden om ABB:s förväntningar. Sådana framåtsyftande uttalanden bygger på aktuella förväntningar men är föremål för risker och osäkerheter, varav många är svåra att förutsäga och utanför ABB:s kontroll vilket kan orsaka att faktiska utfall och resultat avviker väsentligen från aktuella förväntningar. Inga framåtsyftande uttalanden kan garanteras. Framåtsyftande uttalanden i pressmeddelandet ska bedömas tillsammans med de många osäkerheter som påverkar ABB:s verksamhet, speciellt de som diskuteras i ABB:s årsredovisning i Form 20-F för året som avslutades 31 december 2012. ABB åtar sig inga förpliktelser att publicera uppdateringar av framåtsyftande uttalanden, vare sig som ett resultat av ny information, framtida händelser eller i övrigt.

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: 41 43 317 6568
Fax: 41 43 317 7958

media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. 41 43 317 7111
USA: Tel. 1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

Taggar:

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 anställda. www.abb.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar