ABB stärker driftsäkerheten för USA:s kraftleveranser

ABB stärker driftsäkerheten för USA:s kraftleveranser Högteknologiskt kraftöverföringssystem länkar ihop de östra och västra kraftnäten 2003-11-10 - ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att man framgångsrikt har tagit i drift ett kraftledningssystem för högspänd likström (HVDC) som sammanbinder de östra och västra kraftnäten i USA. Back-to-back-systemet förväntas öka driftsäkerheten i näten. HVDC-systemet, kallat "Rapid City Tie" därför att det passerar helt nära Rapid City i South Dakota, transporterar 200 MW kraft. ABB slutförde 50 MUSD-kontraktet på bara 19 månader - sex månader snabbare än industristandard. "Det nya kraftöverföringssystemet kommer att öka driftsäkerheten väsentligt i USA:s nät", säger Peter Smits, chef för divisionen Power Technology. "Sammanlänkningar som Rapid City Tie minskar risken för strömavbrott då det medger ett kontrollerat kraftflöde mellan annars oberoende kraftnät". HVDC-systemet levererar spännings- och frekvenssupport i händelse av störning i något av näten. ABB konstruerade, tillverkade och installerade HVDC-systemet som en del av det samägda projektet mellan Basin Electric Power Cooperative i North Dakota och Black Hills Power i South Dakota. Näten för högspänd växelström (AC) i östra och västra USA sköts inte synkroniserat och behöver ett tekniskt gränssnitt för att sammanbinda dem. HVDC-tekniken tar AC från ett nät, omvandlar den till likström och återomvandlar den sedan till AC för det andra nätet. ABB var först med HVDC-överföringstekniken för att sammanbinda kraftnät. HVDC-tekniken utvecklades av ABB Sverige och den första kommersiella överföringen var mellan svenska fastlandet och Gotland och togs i drift den 7 mars 1954. Projektet leddes från Power System i Ludvika, som är världsledande inom HVDC-tekniken. ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 120 000 medarbetare. För mer information kontakta: Aktieägarkontakter Schweiz: Tel. +41 43 317 3804 Sverige: Tel: +46 21 325 719 USA: Tel +1 203 750 7743 Investor.relations@ch.abb.com Mediakontakter ABB Corporate Communications Zurich Wolfram Eberhardt Tel: +41 43 317 6512 media.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00290/wkr0002.pdf

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 136 000 anställda. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar