ABB stärker sitt engagemang för Indiens ekonomiska utveckling

2015-11-04 – ABB dubblar arbetsstyrkan vid sitt globala teknik- och driftcenter i Chennai samt öppnar en ny tillverkningsenhet för UPS-teknik (avbrottsfri kraft) nära Bangalore.

Utbyggnaden av ABB:s center i Chennai visar företagets engagemang i landets policy ”Make in India” som syftar till att stärka dess industriella bas och stödja ekonomisk tillväxt.

Kompetenscentret, vars personalstyrka kommer vara fördubblad till 1200 över de kommande två åren, samlar professionell ingenjörsexpertis under ett tak med möjlighet att betjäna ABB-enheter över hela världen från basen i Chennai, som är ett av de största industriella och kommersiella centren i Indien. Flytten kommer att öka antalet ABB-anställda till närmare 10 000.

”Den här expansionen stärker också ABB:s engagemang i Indien som en viktig tillväxtmarknad och resursbas”, sa Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB, vid företagets kundmässa Automation and Power World APW 2015 i New Delhi. ”Vårt fokus i Indien är fortsatt organisk tillväxt som vi kommer att driva genom att öka våra investeringar i teknik och vårt team, utöka vår lokala närvaro och stärka vår verksamhet i linje med landets mål ’Make in India’. Investeringen är en del av ABB:s strategi Next Level, som syftar till att accelerera hållbart värdeskapande för våra kunder och aktieägare.”

ABB:s teknik- och driftcenter byggdes 2007 och tillhandahåller teknisk expertis för projektledning och affärsprocesser, inklusive anbud, ingenjörstjänster, planering, upphandling, funktionella systemtester, installationsövervakning och idrifttagning.

Dessutom stärker ABB sin lokala produktgrupp ”Power Protection” med en tillverkningsenhet för montering av UPS-utrustning. Med början denna månad kommer två modulära monteringslinor vid anläggningen i Nelamangala i utkanten av Bangalore förse Indiska och globala kunder med lösningar för elkvalitet.

Med den nya lokala monteringsenheten kommer produktgruppen ABB Power Protection att öka kostnadseffektiviteten och produktiviteten samt med lokalt anskaffade komponenter förbättra sin prismässiga konkurrenskraft och samtidigt upprätthålla högsta kvalitetsstandard.

Fortsatt betydande investeringar i Indien

ABB Indien har mer än 9 000 medarbetare, genererade intäkter på mer än 1,3 miljarder dollar 2014 och investerar runt 100 miljoner USD per år.

ABB Indien har idag 12 tillverkningsenheter och 22 lokala kontor över landet, vilka betjänar den indiska marknaden och dess export till länder över hela världen. ABB tillverkar mer än 100 produkter i Indien och har flera teknikcenter som utvecklar lösningar till globala applikationer inom både kraft och automation.

Forsknings- och utvecklingscentret i Bangalore står redan för ett antal viktiga bidrag bland ABB:s globala utvecklingsprojekt inom verkstadsteknik, olja och gas, robotteknik och programvaruutveckling. Ett unikt drivsystem för pumpar drivna av solkraft för den lokala marknaden har varit ett av nyckelprojekten vid centret ABB driver också sitt center för robotservice i Bangalore, där ingenjörer löpande övervakar status och prestanda hos 5 000 robotar över hela världen.

Väl positionerade för att bidra i statliga satsningar

ABB:s lösningar hjälper industrier i Indien att minska sin energianvändning med 30-60 procent på ett smart och effektivt sätt. Lösningarna i världsklass från ABB bidrar till att öka effekten av ’Make in India’. De banar väg för användning av smart teknik relaterad till Things, Services and People (IoTSP).

ABB har arbetat i mer än tio år med att utveckla och förbättra styrsystem, kommunikationslösningar, sensorer och programvara för slutna installationer – det som kallas industriellt intranät. Idag är mer än 50 procent av ABB:s produkter programvarubaserade. Genom installationer som kommunicerar via Internet kan IoTSP användas för att koppla ihop ett företags olika anläggningar eller till och med länka samman olika företag. Av alla de möjligheter som teknikens landvinningar erbjuder finns ingen med så stor potential som IoTSP.

Från nätverksstyrning och digitala ställverk som stärker kraftöverföring och distribution, till generering, överföring och integrering av förnybar energi in i elnätet har ABB de erbjudanden och den erfarenhet som krävs för att leverera tillförlitliga lösningar.

ABB är en global ledare inom distribuerad kraftproduktion och mikronät, med anpassade lösningar för energilagring vilka kommer att ha en nyckelroll för att ta integrera elkraft från avlägsna, förnybara energikällor och säkerställa tillförlitliga elleveranser till industrier och andra kraftintensiva verksamheter. ABB är också en global pionjär inom smarta elnät – en nyckelkomponent för hållbara städer. Företagets end-to-end-lösningar för smarta städer omfattar teknik från smarta elnät, effektiv resursstyrning (vatten och avlopp) och hållbara transporter till nästa generations ”gröna” och smarta byggnader. Indiens regering har föresatt sig att bygga ett antal smarta städer och ABB är perfekt positionerat för att leverera smart kraftteknik till dessa.

Exempel på ABB:s projekt i Indien är UHVDC-länken North-East Agra, världens första länk med flera terminaler för överföring av ultrahögspänd likström samt en smart elnät-lösning till hela elnätet för delstaten Karnataka.

ABB installerade landets första HVDC-länk och har deltagit i flera andra stora HVDC-projekt i Indien. ABB är också aktivt engagerat i utvecklingen av Indiens kraftnät för ultrahög spänning (765kV) och i den lokala tillverkningen av tillhörande utrustning. Nyligen utvecklade företaget kraftutrustning för 1200 kV, inklusive transformatorer och ställverk till en pilotinstallation i Bina som använder världens högsta AC-spänning. ABB stödjer också den snabba urbaniseringen i Indien inom en mängd satsningar, inklusive solkraftsanläggningar, mikronät och tunnelbaneprojekt i snabbväxande städer såsom Delhi, Bangalore och Jaipur.

Om ABB

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB Group Media Relations:
Michael Schiendorfer, Antonio Ligi, Sandra Wiesner
Switzerland: Tel.  41 43 317 7111 
media.relations@ch.abb.com

Taggar:

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, industriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar