ABB svarar för världens längsta kraftöverförings-länk under vatten

HVDC-tekniken kommer att länka ihop kraftnäten i Norge och Nederländerna

2004-12-23 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att man har fått klartecken för att gå vidare med NorNed-projektet, en länk för högspänd likströmsöverföring (HVDC) som länkar ihop kraftnäten i Norge och Nederländerna. Kontraktet, som ursprungligen togs år 2000, är värt 270 miljoner dollar för ABB. Den 580 kilometer långa NorNed-länken kommer att vara den längsta HVDC-kabeln under vatten i världen. Kontraktet har skrivits med de två statsägda kraftnätbolagen, TenneT i Nederländerna och Statnett i Norge. Sammanlänkningen kommer att medföra handel med el mellan de två länderna och öka tillförlitligheten av elförsörjningen. ”NorNed anses bli modell för ytterligare gränsöverskridande sammanlänkningar i Europa”, säger Peter Smits, chef för ABB:s division Power Technologies. ”Kontraktet är ett genombrott som understryker vår ledande marknadsposition. Projektet för Europa närmare sitt mål, att väsentligt öka kapaciteten av elhandeln mellan länder och det markerar ett betydande steg mot en gemensam kraftmarknad”. Enligt kontraktsvillkoren kommer ABB att leverera toppmoderna HVDC-strömriktarstationer och merparten av undervattenskablarna. Systemet kommer att ha en märkdata på 600 megawatt (MW), men NorNed kommer att konstant kunna leverera 700 MW. Det treåriga projektet startar i januari 2005. ”Det här är det första stora projekt som sjösätts för att EU ska kunna nå sitt mål att reducera flaskhalsarna inom överföringsnätet för el,” säger Per Haugland, chef för Power Technologies i Sverige. ”Länken är också mycket viktig för ABB och Power Technologies i Sverige och har ett mycket stort ABB-innehåll”. ABB i Karlskrona kommer att leverera kablar, och Ludvika HVDC-strömriktarstationer, transformatorer, brytare och övriga högspänningsprodukter. HVDC-sammanlänkningen av näten kommer att leda till ett mer effektivt utnyttjande av förnyelsebar vattenkraft producerad i Norge. Den kan också komma att öka utvecklingen av vindkraft i Nederländerna då HVDC-länken hjälper till att kompensera effekten från varierande vindförhållanden. Sammanlänkningen kommer också att reducera koldioxidutsläppen eftersom den kommer att minska användningen av fossilbränsledrivna generatorer vid toppbelastningar och istället underlätta användningen av högeffektiva generatorer som används vid normalbelastning. ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 103 000 medarbetare.

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 anställda. www.abb.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar