ABB tar hem kraftorder värda 52 miljoner dollar i Indien

Produkter och system för effektivt termiskt kraftverk med låga utsläppsnivåer

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem order värda 52 miljoner dollar för att leverera kraftprodukter och lösningar till ett överkritiskt koleldat kraftverk i staten Andhra Pradesh i södra Indien. Kontraktet erhölls från Tata Projects Ltd. som är totalentreprenör för hjälp- och servicesystem till det termiska kraftverket Krishnapatnam på 2x800 megawatt. Anläggningen kommer att bli den första i Indien som använder överkritisk teknik i så stor skala. Tekniken möjliggör effektivare kraftgenerering, och därmed mindre koldioxidutsläpp, genom att använda högre ångtemperatur och tryck jämfört med konventionella anläggningar. ”Kraftverket ska möta det växande behovet av el i regionen och stödja ekonomisk tillväxt med tillförlitlig kraftförsörjning”, säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems. ”ABB:s produkter och system bidrar också i hög grad till säker och effektiv kraftgenerering och överföring med mindre utsläpp.” Enligt kontraktet ska ABB tillhandahålla en integrerad elkraftsanläggning (eBoP) inklusive transformatorer, ställverk och reläskydd samt en nyckelfärdig transformatorstation på 400 kilovolt som ska underlätta kraftöverföringen från anläggningen. ABB ska också ansvara för systemkonstruktion, installation, provning, drifttagning och projektledning. Projektet som beräknas vara färdigställt 2012 utförs av APPDCL (Andhra Pradesh Power Development Company Limited). ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 120 000 medarbetare.

Taggar:

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 136 000 anställda. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar