ABB tar hem kraftorder värda 75 miljoner dollar i USA

Teknik från ABB Sverige ska bibehålla tillförlitlighet i elnät och minska miljöpåverkan

2008-09-30 – ABB det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem flera order tillsammans värda 75 miljoner dollar av Oncor Electric Delivery för teknik som ska bibehålla tillförlitligheten i elnäten i norra Texas samtidigt som miljöpåverkan minskas.

ABB ska leverera SVC-anläggningar (Static Var Compensators), vilket är en utrustning som kompenserar för spännings- och strömsvängningar i nätet. Tekniken tillåter mer kraft att flöda genom nätet samtidigt som man bibehåller säkerhetsmarginalerna, ökar stabiliteten i nätet och minskar behovet av att driva kraftverk i närheten av stadsområden.

Det nyckelfärdiga projektet som ska vara levererat 2010 kommer att ge bättre kontroll och snabbare reaktionstider på förändringar i nätet. Det kommer också att underlätta framtida användning av vindkraft och andra typer av avlägsen och oregelbunden generering.

”Utrustningens robusta design och flexibilitet kommer att göra det möjligt för Oncor att fortsätta driva kraftnätet i norra Texas på ett tillförlitligt sätt med mindre behov av lokal generering”, säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems. ”Installationen innebär också att Oncor är väl rustat för en ökad efterfrågan i framtiden.”

Static Var Compensators är en del av ABB:s FACTS-tekniker (Flexible AC Transmission Systems) som ökar säkerheten, kapaciteten och flexibiliteten i kraftöverförings- och distributionssystem och förbättrar kraftkvaliteten och produktiviteten i industrin.

SVC-tekniken levereras från ABB:s FACTS-enhet i Västerås. I ordern ingår även produkter från ABB Power Products i Sverige.

”Det här projektet stärker vår position på marknaden. Vi erbjuder Oncor en miljöförbättrande och robust FACTS-lösning med kort leveranstid”, säger Per Eckemark, chef för ABB:s FACTS-enhet i Västerås.

ABB är världsledande inom FACTS-området med mer än 500 installationer i drift eller under konstruktion världen över.

Oncor har mer än sju miljoner kunder i Texas och driver det största distributions- och överföringssystemet i Texas med cirka 164 000 kilometer distributionsledningar och 22 500 kilometer överföringsledningar.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har mer än 115 000 medarbetare.

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 136 000 anställda. www.abb.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar