ABB tar hem order värd 800 miljoner dollar för undervattenslänk i Skottland

ABB i Ludvika och Karlskrona har tagit hem en order på HVDC Light kraftöverföring som möjliggör integration av 1,200 megawatt förnybar energi  

2014-09-09 – ABB har tagit hem en order värd över 800 miljoner dollar från Scottish Hydro Electric (SHE) Transmission plc. Ordern består i att leverera en anläggning för högspänd likström till Caithness-Moray med uppgift att sammanbinda elnäten på var sida om Moray Firth-bukten i norra Skottland. Affären är resultatet av beslutet att en sådan kraftlänk behövs, taget av Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets), en oberoende nationell myndighet för elreglering. 

ABB kommer att konstruera, tillverka, leverera och ta i drift två 320 kilovolt landbaserade HVDC Light strömriktarstationer, en på 1,200 megawatt (MW) i Blackhillock i Moray och den andra på 800 MW belägen i Spittal, Caithness.

ABB:s leveransåtagande inkluderar också sjö- och landkabel för en transmissionslängd av närmare 160 kilometer. Transmissionslänken förväntas tas i bruk år 2018.

“Vi är glada över att få stötta detta omfattande kraftöverföringsprojekt, som kommer att möjliggöra integrering av signifikanta mängder förnybar energi i elnätet och förse miljoner människor med ren, utsläppsfri el,” säger Claudio Facchin, chef för ABB:s division Power Systems. ”ABB var pionjärer inom HVDC-teknologin och fortsätter visa vägen genom innovation, vilket kan noteras från flera tekniska genombrott nyligen.”

SHE Transmission genomför en omfattande förstärkning av sitt kraftnät som försörjer norra Skottland, för att anpassa det till den snabbt växande genereringen av el från förnybara energikällor, med omkring 1,200 MW energi från vind, våg och tidvatten som planeras att anslutas till nätet. Tillsammans med andra förstärkningar av det existerande kraftnätet på land, står detta projekt för den största investeringen i norra Skottlands elnät sedan vattenkraften kom under 1950-talet. 

En viktig faktor för att möjliggöra detta är läggningen av en HVDC sjökabel, som har kapaciteten att överföra 1,200 MW el mellan Caithness and Moray, vilket motsvarar elkonsumtionen hos omkring två miljoner boende i Skottland.

ABBs HVDC Light lösning är ledande inom VSC-teknologin (Voltage Source Converter). Företaget har levererat 13 av 14 spänningssatta VSC-länkar världen över. HVDC Light fortsätter vara den föredragna lösningen för transmissionslänkar på långa avstånd under mark och under vatten.

HVDC Light tekniken används i allt ökande takt för en rad applikationer såsom sammankoppling till avlägsna förnybara energikällor, sammanlänkning av elnät över nationsgränser, landgenererad kraft till olje- och gasplattformar ute till havs, och kraftmatning till stadskärnor där ytan är begränsad.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag, industrier samt inom transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB Sverige
Lisa Ehrborg 
021-32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, industriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com