ABB tar kraftorder i Afrika värd 41 miljoner dollar

Kraftstationer med FACTS-teknik från Västerås och högspänningsprodukter från Ludvika ska bidra till att stärka överföringsnätet

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd 41 miljoner dollar från SNEL (Société Nationale d’Électricité), det statliga kraftbolaget i Demokratiska Republiken Kongo för att uppgradera och bygga ut tre transformatorstationer i den södra Katangaprovinsen. Ordern bokades i första kvartalet.

Den nyckelfärdiga lösningen från ABB inkluderar konstruktion, tillverkning, leverans, installation och idriftsättning av tre 220 kilovolts luftisolerade ställverk (AIS-stationer) och en tillhörande fördelningsstation. Idrifttagning är planerad till 2012.

En av stationerna ska också utrustas med en SVC-enhet (Static Var Compensator ) för att förbättra spänningsstabiliteten och systemprestandan. SVC är en del av ABB:s FACTS-teknik som stärker kapaciteten, säkerheten och flexibiliteten i kraftnät och bidrar till utvecklingen av smartare elnät.

”Projektet kommer att öka överföringskapaciteten för att bättre tillgodose det ökande behovet av elektricitet”, säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems. ”Uppgraderingarna kommer också att stärka nättillförlitligheten och ge stabilare krafttillförsel i regionen.”

Några av ABB:s nyckelprodukter ingår i projektet, såsom krafttransformatorer, hög- och mellanspänningsutrustning, frånskiljare, mättransformatorer, avledare och fjärrstyrda terminalenheter. ABB ska också installera system för stationsautomation som uppfyller den globala kommunikationsstandarden IEC 61850 och är utrustade med den senaste skydds- och övervakningstekniken. Ett nytt SCADA/EMS-system för fjärrstyrd nätövervakning och energistyrning av kraftstationerna ska installeras vid fördelningsstationen beläget i Likasi.

Projektet är en del av SNEL:s  genomgripande program för upprustning av kraftnätet, och har ett omfattande finansiellt utvecklingsstöd. Syftet är att stärka kraftöverföringskapaciteten och möta det växande elbehovet inom gruvindustrin i regionen.

ABB är också engagerade i den första fasen i projektet, vilket inkluderar en order som ABB bokade i slutet av 2009 avseende upprustning av en 500 kV HVDC-länk mellan kraftverket Inga i landets västra del och Katangadistriktet i söder. ABB har också framgångsrikt avslutat uppgraderingen av flera andra AIS-stationer under de senaste åren.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 124 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB Sverige:
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 136 000 anställda. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar