ABB tecknar globala IT-kontrakt med IBM, Wipro och British Telecom

Påtagliga kostnadsbesparingar för IT-drift, ökad flexibilitet och global standardisering av IT-infrastruktur

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tecknat ett flerårigt avtal rörande globala IT-tjänster med IBM för hosting management, Wipro för end-user computing och British Telecom (BT) för nätverkstjänster.

De heltäckande IT-tjänsterna kommer att väsentlig minska driftkostnaderna, öka flexibiliteten och skapa en standardiserad IT-infrastruktur för hela ABB globalt. Detta kommer att skapa en högre kvalitet och enhetlig struktur på end-to-end-tjänster i alla länder, såväl som högre tillförlitlighet, IT-säkerhet och servicenivå.

Den nya infrastrukturen kommer att skapa en plattform för affärsdrivet samarbete med gemensam struktur i alla länder. Därigenom kan en ABB-medarbetare arbeta varifrån som helst samtidigt som kommunikationen med kunder, samarbetspartners och andra ABB-team tvärs över koncernen förenklas.

”Dessa kontrakt innebär ännu ett steg i ABB:s strategi Next Level för att accelerera hållbart värdeskapande”, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB. ”Den nya IT-infrastrukturen kommer att väsentligt stödja ABB:s tre fokusområden lönsam tillväxt, kraftfullt genomförande och affärsdrivet samarbete.”

Kontraktet med IBM täcker hosting management under en femårsperiod med option på förlängning i ytterligare två år. IBM ska supporta hela ABB:s globala serverpark, som betjänar alla 140 000 medarbetare i över 100 länder, samt tillhandahålla server-, integrerings- lagrings- och molntjänster. Sammantaget ska detta ge en enklare men tekniskt sofistikerad IT-miljö, med förbättrad produktivitet och servicekvalitet såväl som sänkta kostnader överlag.

Kontraktet med Wipro täcker också fem år inledningsvis med option på förlängning i två år. Wipro ska ge IT-support till 140 000 användare i ABB via helpdesk och lokal support på plats för alla stationära och bärbara PC samt mobila enheter och tillhandahålla arkiverings- och printtjänster såväl som desktop application management. Dessa tjänster kommer att ge användarna en enklare IT-miljö samt bidra till högre produktivitet och servicekvalitet såväl som sänkta kostnader överlag.

ABB valde BT som partner för att införa, standardisera och driva nätverksrelaterade tjänster i mer än 100 länder och därigenom göra arbetet tillförlitligare och säkrare för ABB:s medarbetare. BT ska ansvara för end-to-end-tjänster gällande kvalitet och prestanda vad gäller nätverkstjänster och de lokala nätverken (LAN) runtom på 700 arbetsplatser samt tillhandahålla IT-säkerhet i alla ABB:s nätverksinstallationer. Detta inkluderar hantering av över 400 brandväggar samt installation av BT:s lösning Assure cyber protection and analytics services för att skydda ABB:s nätverk och IT-system mot dataintrång. BT:s lösningar kommer att ge förbättrad applikationsprestanda och ökad IT-säkerhet, så att ABB-medarbetarna kan fokusera fullt ut på samarbete, innovation och verksamheten.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

IBM, grundat 1911, är ett multinationellt teknik- och konsultföretag och en världsledande leverantör av maskinvara, programvara och IT-tjänster. Under det senaste årtiondet har företaget stadigt utvecklat sin verksamhetsmix från produktförsäljning i riktning mot IT-tjänster med högre mervärde. Virginia Rometty, koncernchef för IBM, beskriver teknikskiftet som företaget strävar efter som: ”Data: den nya grunden för konkurrenskraft. Molnet: Som möjliggör snabbhet, smidighet och nya affärsmodeller. Mobilt och socialt: som gör engagemang enklare och personligare.

Wipro Limited (Western India Products Limited) är en global multinationell IT-konsult och systemintegratör med huvudkontor i Bangalore, Indien. Företaget är också återförsäljare av PC-produkter, servrar, bärbara datorer, lagringsprodukter, nätverkslösningar och programvarupaket från internationella märkesleverantörer. Wipro har arbetat i detta verksamhetsfält sedan 1981 och har idag mer än 140 000 medarbetare i 54 länder.

British Telecom (BT) är en av världens ledande leverantörer av IT-kommunikationstjänster och lösningar, med kunder i mer än 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten omfattar nätverkstjänster globalt; lokala, nationella och internationella telekomtjänster för användning i bostaden, på arbetsplatsen och på resa; produkter och tjänster för bredband, TV och Internet samt konvergerade fasta/mobila produkter och tjänster. BT har fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi, Sandra Wiesner
(Zurich, Switzerland)
Tel: 41 43 317 7111
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. 41 43 317 7111
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Switzerland

Taggar:

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 136 000 anställda. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar