ABB upprätthåller stark A-rating hos Moody's - kortsiktig Prime-1 rating bekräftad

ABB upprätthåller stark A-rating hos Moody's - kortsiktig Prime-1 rating bekräftad Företaget ska minska nettoskuldsättningen under 2001 och 2002 2001-12-19 - Moody's Investors Services sänkte idag ABB:s långsiktiga rating (värdering) från Aa3 till A2, medan den kortsiktiga Prime-1 ratingen (värderingen) bekräftades. "Bekräftelsen av vår kortsiktiga Prime-1 rating (värdering) på skuldsättningen avspeglar tydligt vår starka likviditet. Vi har betydande likvida medel i vår balansräkning," säger ABB:s vd och koncernchef Jörgen Centerman. Centerman tillade att ABB är fortsatt inriktat på att upprätthålla en stark finansiell ställning. Som meddelades 23 oktober har ABB som mål att minska nettoskuldsättningen med upp till 1 miljard USD under fjärde kvartalet detta år. Planen för skuldminskning inkluderar ett rigoröst initiativ för generering av kassaflöde i alla verksamheter, med mål att öka det traditionellt goda kassaflödet under fjärde kvartalet. Dessa insatser kompletteras med försäljning av tillgångar, till exempel långfristiga placeringar eller fastigheter. Enligt ABB planerar företaget att ytterligare minska nettoskuldsättningen under 2002. Den nyligen meddelade försäljningen av verksamheten inom luftbehandling för 225 MUSD väntas slutföras tidigt nästa år. "Med tanke på de fundamentala styrkorna i våra verksamheter står vi också fast vid våra mål för tillväxt och EBIT-marginal," säger Centerman. Intäkterna väntas växa med i genomsnitt 6 procent årligen till 2005 (i lokala valutor, exklusive större förvärv och avyttringar). EBIT-marginalen väntas nå 9-10 procent 2005. Genomförandet av kostnadsminskningsprogrammet, som meddelades i juli i år, går enligt plan. Företaget har som mål att minska årliga kostnader med ungefär 500 MUSD på årsbasis. ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har 160 000 medarbetare i mer än 100 länder. För mer information kontakta: Media Relations: ABB Corporate Communications, Zurich Thomas Schmidt Tel: +41 1 317 7354 Fax: +41 1 317 7958 media.relations@ch.abb.com Investor Relations: Schweiz: Tel: +41 1 317 7266 Schweden:Tel: +46 21 32 5928 USA Tel: +1 203 750 7743 investor.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT01470/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT01470/bit0002.pdf

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, industriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar