Återhämtning i verksamheter tidigt i konjunkturcykeln samt kostnadsbesparingar lyfte ABB:s resultat andra kvartalet

- Orderingången upp 5%, basorderingången upp 15%

- Intäkterna ned 5%, lägre minskningstakt än föregående kvartal

- Kostnadsbesparingar i kvartalet på mer än 400 miljoner dollar lyfte resultatet

2010-07-22 – ABB:s orderingång ökade 5 procent i andra kvartalet 2010, ledd av företagets automationsdivisioner med ökningar på mer än 20 procent till följd av återhämtningen i världsekonomin.

Industrikunder fortsatte att investera i energieffektiva automations- och kraftlösningar för att öka produktivitet och kvalitet. Energiföretagens investeringar i stora kraftöverföringsprojekt präglades dock fortfarande av försiktighet i de flesta regioner. Som ett resultat steg basorderingången (mindre än 15 miljoner dollar) med 15 procent i lokala valutor medan stora order (mer än 15 miljoner dollar) minskade med 37 procent. Orderstocken har ökat med 5 procent sedan början av året.

Intäkterna var 5 procent lägre än i motsvarande period 2009, främst till följd av att minskad orderingång under 2009 och början av 2010 återspeglades i lägre intäkter i andra kvartalet.

Resultat före räntenetto och skatter (EBIT) minskade till 975 miljoner dollar, vilket gav en EBIT-marginal på 12,9 procent. I EBIT ingår tillkommande projektkostnader på 80 miljoner dollar i divisionen Power Systems. Exklusive omstruktureringsrelaterade kostnader och nettoförluster från derivattransaktioner var EBIT-marginalen 14,6 procent. Kostnadsbesparingar i kvartalet på mer än 400 miljoner dollar från företagets sparprogram spelade en nyckelroll för att bibehålla lönsamheten.

Kassaflödet från rörelsen var 649 miljoner dollar i kvartalet, ned jämfört med samma kvartal i fjol, medan nettovinsten uppgick till 623 miljoner dollar.

”Det starka resultatet för andra kvartalet visar hur vi använder vår förbättrade kostnadsbas och ledande position på viktiga industriella marknader för att dra maximal fördel av återhämtningen i den globala ekonomin”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”Det är styrkan i ABB:s portfölj att automation kan driva lönsam tillväxt i en period av lägre efterfrågan på kraftsidan.”

”Vi känner oss mer förvissade om återhämtningen på de flesta av våra marknader än för tre månader sedan och tror att våra verksamheter som ligger tidigt i konjunkturcykeln ska fortsätta att gå bra under resten av 2010. Efter den allvarliga lågkonjunkturen under de senaste två åren har kunder åter börjat investera i teknik för energieffektivitet och produktivitet. Vi räknar med att nyinvesteringar, speciellt på kraftsidan, återhämtar sig senare i år och under 2011”, säger Joe Hogan.

För mer information, kontakta:

Media Relations:

Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt

(Zürich, Schweiz)

Tel:  +41 43 317 6568

Fax: +41 43 317 7958

media.relations@ch.abb.com

 

Investor Relations:

Schweiz: Tel. +41 43 317 7111

USA: Tel. +1 203 750 7743

investor.relations@ch.abb.com

 

ABB Ltd

Affolternstrasse 44

CH-8050 Zürich, Schweiz

Taggar:

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, industriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar