Gotland i fokus för framtidens elnät

2010-07-06 - Vattenfall och ABB undertecknar idag ett samarbetsavtal för ett nytt gemensamt initiativ för att leda utvecklingen av framtidens energisystem. Genom en storskalig forsknings- och utvecklingsanläggning på Gotland avser bolagen utveckla tekniken inom Smart Grids, intelligenta elnät.

Ett framtida elnät måste möjliggöra integration av stora mängder vindkraft och laddning av elbilar. Detta ska ske samtidigt som tillförlitligheten och kvaliteten på elförsörjningen säkerställs. Dessutom måste förbrukningen kunna anpassas till produktionen genom ett aktivt agerande av konsumenterna. Detta kräver förutom utveckling av tekniska lösningar även utveckling av affärsmodeller och regelverk för elmarknaden.

Vattenfall och ABB har ambitionen att Smart Grid Gotland ska fokusera på en tillförlitlig och effektiv integrering av förnybara energikällor i distributionsnätet, med fokus på en optimerad näthantering och kostnadseffektivitet. Ett viktigt område blir kundens aktiva deltagande på elmarknaden samt integreringen av elfordon.

”Vi vet att en modernisering av elnätet innebär stora fördelar för hela samhället. Energin kan utnyttjas effektivare, klimatutsläppen reduceras, effekttoppar kan hanteras lättare, försörjningstryggheten kan ökas och möjligheterna att erbjuda konsumenterna en tryggare elförsörjning är enorma. Detta innebär dessutom en mycket större möjlighet för elkunderna att göra individuella val som både är miljöriktiga och som dessutom påverkar den egna kostnaden för el”, säger Torbjörn Wahlborg, Nordenchef på Vattenfall Norden.

Elnätet på Gotland tillhör redan idag ett av världens modernaste och drivs av Vattenfalls dotterbolag GEAB.

”Gotland har utmärkta förutsättningar för att bli ett pilotprojekt för Smart Grids. Det är tillräckligt stort för att innebära en seriös satsning, men är samtidigt ett avgränsat område. I framtiden kan Gotland bli ett föredöme som drar omvärldens blickar till sig”, säger Sten Jakobsson, vd ABB Sverige och  chef för Norra Europa.

Satsningen på Gotland är ABB:s och Vattenfalls svar på EU:s omfattande satsning på utveckling av Europas energisystem. Ett avgörande steg för detta är att EU enats kring omfattande ekonomiska satsningar, som en del av den så kallade SET-planen, (Strategic Energy Technology Plan).  Planen ska stimulera utveckling av koldioxidavskiljning, vindkraftproduktion, sol-elproduktion, smarta hem och smarta elnät.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har cirka 117 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB Sverige:

Christine Gunnarsson, Presschef

Tel: 021-32 32 32

press@se.abb.com

Taggar:

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, industriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar