Ledande europeiskt energibolag väljer Ventyx IT-lösningar för smarta elnät i Sverige

E.ON har valt Ventyx IT-lösningar för koncernens smarta elnät. E.ONs strategiska initiativ på detta område ska stödja den ökande efterfrågan i regionen på tillförlitlig och hållbar kraftförsörjning.

ATLANTA, 11 april, 2013 Ventyx, an ABB company, släppte idag nyheten att världsledande energibolaget E.ON har valt Ventyx IT-lösningar för koncernens smarta elnät i Sverige. E.ON är ett av världens största privatägda energibolag och har mer än 26 miljoner kunder i mer än 30 länder.

E.ON och ABB har tagit fram ett nytt driftstödsystem för smarta elnät i ett strategiskt forsknings- och utvecklingssamarbete. Det nya systemet erbjuder en bästa praxis för koncernens globala enheter för att säkerställa högre effektivitet i de allt mer komplexa elnäten.

“Smarta elnät handlar om att optimera leveransen och distributionen av energi till kundernas belåtenhet, säger Peter Sigenstam, chef för E.ON Innovation Centre Distribution. “För att stödja detta mål måste de nya driftstödssystemen för smarta elnät kunna hantera operativa krav i en helt ny omfattning. Vi är glada över samarbetet med Ventyx, en av våra viktiga samarbetspartners inom forskning och utveckling. Ventyx IT-lösningar är avgörande för att detta initiativ inom området smarta elnät ska fungera.”

Driftsstödsystemet bygger på det tidigare använda Ventyx-systemet, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Tillsammans ska nu följande IT-lösningar utvecklas och testas: Business Analytics, Network Optimization, Load Forecasting, Demand Response samt Distributed Resource Management. E.ONs driftstödsystem för smarta nät kommer genom en kombination av informationsteknologi (IT) och operativ teknologi (OT) att kunna leverera en högre grad av automation, mätning och visualisering som resulterar i en större kontroll över den decentraliserade produktionen och ytterligare stöd för efterlevnad av regler och bestämmelser.

“Driftstödsystemet som E.ON använder i sitt kontrollrum för smarta elnät är ett viktigt och innovativt framsteg på området. Vi tror att det kommer att visa vägen för energibolag världen över när de ska hantera de ökade variationerna inom både produktion och konsumtion av energi,” säger Kennet Wilhelmsson, senior vice president, Ventyx. “Vi är mycket nöjda med att utöka det nuvarande samarbetet med E.ON, och över att kunna flytta fram positionerna med denna spännande lösning för framtidens smarta elnät. Ventyx är den enda programvaruleverantören som kan leverera tillräckligt djupa och breda lösningar på IT- och OT-området för att lösa några av våra kunders största utmaningar”.

E.ONs nya driftsstödsystem för smarta nät har flera avancerade funktioner, exempelvis:

• Större kunskap om elnätens tillstånd med förbättrade prognoser med hjälp av driftdata i realtid eller nästan realtid, väderdata och neurala nätverksalgoritmer

• Mer optimerat reaktivt lastflöde och optimerad reaktiv spänningsreglering med hjälp av mer exakta prognoser gällande kapacitetsutnyttjande och distribuerade resurser gällande både för produktion och konsumtion

• Mer exakt övervakning och kontroll av effektflöden mellan överförings- och distributionssystem med ökad kontroll av belastning och efterfrågan; och

• Bättre prognoser för överbelastning från förnybara energikällor, i huvudsak vindkraftparker, baserat på väderinformation

Det nya smarta kontrollcentret för nätverksövervakningen kommer att installeras i Malmö och ska enligt tidplanen driftsättas tidigt under 2014.

Om Ventyx

Ventyx, an ABB company, är en världsledande leverantör av IT-lösningar för industrin och för viktiga branscher så som energi- och gruvbranschen samt för publik infrastruktur. Ventyx IT-lösningar spänner över både informationsteknik (IT) och operativ teknik (OT), vilket möjlliggör för kunder att fatta snabbare och mer informerade beslut i både daglig drift och långsiktiga strategier för planering. En del av världens ledande företag och organisationer förlitar sig på Ventyx IT-lösningar för att minimera risk, förbättra operativt och ekonomiskt resultat och för att implementera rätt strategier för framtiden. För mer information, se www.ventyx.com.

För mer information, kontakta:

Ventyx, an ABB company                                            ABB Sverige:
Therese Hornstedt                                                          Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: +46 21 32 42 86                                                       Tel: 021-32 32 32
Mob: + 46 727 14 60 80                                                  press@se.abb.com
therese.hornstedt@ventyx.abb.com       

Taggar:

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, industriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com