Stort tekniskt genombrott - ABB lanserar världens första högspänningsgenerator

Stort tekniskt genombrott - ABB lanserar världens första högspänningsgenerator ABB har utvecklat världens första högspänningsgenerator, kallad Powerformer, som kan leverera elektrisk kraft direkt till kraftnätet. I generatorn används beprövade kraftkablar för att generera elektrisk kraft direkt för spänningar mellan 20 - 400 kilovolt (kV). Den första generatorn för 45 kV kommer att tas i drift inom några månader vid Vattenfalls kraftanläggning i Porjus, som ägs och drivs av Porjusstiftelsen. - Den nya generatorn innebär ett stort tekniksprång inom högspänningsområdet vilket radikalt ändrar en 100 år gammal teknik och etablerar en ny klass av roterande maskiner, säger Göran Lindahl, VD och koncernchef för ABB Asea Brown Boveri Ltd. För våra kunder ger den nya generatorn betydande fördelar, till exempel i form av bättre prestanda, högre verkningsgrad, lägre underhållskostnader och en minskad påverkan på miljön. Den nya Powerformern innebär ett stort tekniskt genombrott inom området kraftgenerering. Konventionella generatorer producerar el vid spänningar som är alltför låga att effektivt föras över långa avstånd. Att koppla dem till högspänningsnätet fordrar stora transformatorer för att öka spänningen. I Powerformern används avancerad kabelteknik för att direkt generera högspänning vilket eliminerar behovet av en transformator och annan kringutrustning. Högspänningsgeneratorns unika design ger ett antal drifts- och miljöfördelar jämfört med konventionell utrustning. Tack vare att högspänningsgeneratorn är mer effektiv, minskar också underhållskostnaderna. Den kan kundanpassas till speciell spänning. Andra konstruktionsdetaljer bidrar till större stabilitet i kraftnäten och ökad tillförlitlighet under perioder med överlast. Den första högspänningsgeneratorn har utvecklats av ABB Corporate Research och ABB Generation i Västerås i samarbete med Vattenfall. Uppfinnaren av den nya högspänningsgeneratorn är dr Mats Leijon, ABB Corporate Research i Västerås. Idén med en kabellindad stator började han utveckla i början av 1990-talet. Inom ABB-koncernen arbetar totalt ca 1 000 forskare och tekniker med forskning och utveckling vid åtta forskingscentra i Europa och USA. Inom ABBs globala affärsområden arbetar ytterligare 17 000 tekniker runt hela världen med forskning och utveckling. Under 1996 investerade ABB 2,6 miljarder dollar i forskning och utveckling, vilket motsvarar ca 8 procent av koncernens intäkter. För vidare information, kontakta: Stefan Kraft, Koncernstab Information, Asea Brown Boveri AB, tel 021-32 51 07 Bild på Powerformer finns att hämta på Internet: http://www.abb.se/pictures.html Allmän information om ABB finns på Internet: http://www.abb.se Asea Brown Boveri AB Telefon: 021 - 32 50 00 Koncernstab Information Telefax: 021 - 18 69 57 Pressinformation E-post: information.seabb@seabb.mail.abb.com 721 83 Västerås ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/02/25/19990123BIT00030/bit0001.doc

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 anställda. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar