Uppgradering av ABB:s turboladdare ökar avkastningen på investeringen med 64%

2016-01-12: En oberoende studie visar att uppgraderingar av ABB:s turboladdare ökar motorernas verkningsgrad och minskar bränsleförbrukningen ytterligare.

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har presenterat undersökningsresultat1 som visar att uppgraderingar av turboladdare ökar avkastningen på investeringen med så mycket som 64 procent. Siffran är resultatet av högre motoreffekt hos tre motorer i en kraftanläggning, vilket adderade till sammanlagt runt 537 000 dollar per år2 i ökade intäkter och dessutom gav en årlig bränslebesparing på 470 000 dollar.

Företaget Forrester Consulting genomförde den oberoende undersökningen* och beräknade avkastningen (ROI) på en uppgradering av ABB:s turboladdare vid en stor kraftanläggning i Karibien. Data från de tre motorerna samlades in och analyserades före och efter uppgraderingen. Resultatet visade ett nuvärde (NPV) beräknat över tre år på 1,4 miljoner dollar3, med ett årligt värde av 824 000 dollar och en återbetalningstid på 11 månader.

En industriell turboladdare använder energin från motorns avgaser för att trycka in mer luft i cylindrarna och därmed öka verkningsgraden och effektiviteten hos förbränningsmotorer. En uppgradering innebär att föråldrade turboladdare eller komponenter ersätts med nya förbättrade versioner. Att använda den senaste tekniken för turboladdare eller turboladdarkomponenter ger ett antal positiva effekter, såsom lägre bränsleförbrukning, lägre utsläpp, högre motoreffekt och lägre underhållskostnader. Motordriften kan också optimeras bättre utifrån den enskilde operatörens behov.

I den aktuella studien installerades nya avancerade kompressorhjul med högre effektivitet och större varvtalsmarginaler i sex turboladdare på tre motorer. Den högre motoreffekten som detta gav ledde till bränslebesparingar på 1,6 procent, motsvarande 470 000 dollar per år. De större varvtalsmarginalerna i de nya kompressorhjulen innebar dessutom att turboladdarna kunde gå på högre varvtal, inte minst under den varma delen av dagen. Före uppgraderingen kunde inte motorerna gå för full last under de timmar då utomhustemperaturen är som högst. Efter uppgraderingen kunde motoreffekten ökas med 2,4 procent, vilket gav en ökning av de beräknade årliga intäkterna med 537 000 dollar.

”Fördelarna med att uppgradera våra produkter är betydande och det har alltid varit vår övertygelse att förbättrad prestanda skapar värde för våra kunder”, säger Oliver Riemenschneider, global chef för ABB Turbocharging. ”Den här studien visar tydliga ekonomiska fördelar från ett kundperspektiv och hjälper oss att tillgodose våra kunders behov ännu bättre – allt i linje med vår strategi Next Level.”

Utöver de direkta ekonomiska vinsterna visar Forrester Consultings studie flera fördelar med att uppgradera turboladdarna, inklusive lägre utsläpp, längre livslängd på komponenterna samt längre serviceintervall och därmed lägre underhållskostnader.

Runt 200 000 turboladdare från ABB är i drift runtom hela världen på fartyg och i kraftstationer, diesellok och tunga arbetsfordon. Hela studien från Forrester Consulting finns tillgänglig på ABB:s webbplats: The Total Economic Impact of ABB’s Turbocharger Upgrade

Om ABB

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

*Studien beställdes av ABB och genomfördes av Forrester Consulting. Den är inte avsedd för konkurrentanalyser. Forrester gör inga antaganden om potentiellt ROI som andra organisationer kan uppnå och uppmanar läsaren att använda sina egna kalkyler inom den ram som studien tillhandahåller för att beräkna hur värdefull investeringen i en turboladdaruppgradering är.

1 Titel: ‘The Total Economic Impact of ABB’s Turbocharger Upgrade’ a commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of ABB

2 Genomsnitt av mediandata från sex turboladdare i tre motorer

3 Riskjusterat nuvärde (Net Present Value)

För mer information kontakta:

Technology Media Relations
Reiner Schoenrock
Tel: +41 43317 71 11
media.relations@ch.abb.com


ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 136 000 anställda. www.abb.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar