Ventyx lanserar banbrytande lösning för Enterprise Asset Health Management

Lösningen överbryggar klyftan mellan IT och OT (operational technology) för att möjliggöra övervakning och underhåll av åldrande anläggningar i realtid för att minimera katastrofala driftstopp som orsakar dyra avbrott.

SAN FRANCISCO, Ventyx World 2013 Ventyx, ett ABB-bolag, avslöjade under sin kundkonferens Ventyx World 2013 en innovativ ny lösning för övervakning av tillståndet hos driftsnödvändiga tillgångar inom tillgångsintensiva branscher, t.ex. energi och gruvdrift. ”Ventyx Asset Health Center” finns nu tillgängligt för transmissionsbolag världen över, men kommer i framtiden även att kunna stödja eldistribution, elproduktion samt gruvdrift.

Ventyx Asset Health Center, den nya lösningen för transmissionsbolag, utvecklades av Ventyx och ABB i samarbete med American Electric Power (AEP), ett av USA:s största elbolag. Den representerar ett stort framsteg inom förvaltning av nättillgångar och gör det möjligt för elbolag att dra maximal nytta av sina investeringar inom smarta elnät. Genom att integrera data genererad i realtid med hjälp av OT (operational technology) med annan data inom IT-programvara, ger denna lösning elbolagen tillgång till direkt information och beslutsunderlag kring tillståndet av kritiska nättillgångar. Baserat på realtidsanalyser av sina viktigaste tillgångar, får elbolagen möjlighet att minska oplanerade avbrott som orsakas av driftstopp i någon del av nätet och kan därmed erbjuda en mer pålitlig tjänst till sina kunder.

Sedan 2009 har AEP samarbetat med ABB och Ventyx för att utveckla denna banbrytande lösning som kan stödja AEP:s verksamhet. Ventyx Asset Health Center bygger på den omfattande drift- och diagnostikerfarenhet inom AEP och ABB och finns nu tillgängligt för alla elnätsägare och operatörer.

”AEP stod inför ett antal olika utmaningar som vi delade med alla transmissionsbolag med åldrande infrastruktur”, säger Robert W. Bradish, vice chef för elnätsutveckling inom AEP. ”Samtidigt insåg vi att det fanns en möjlighet att dra nytta av den växande vågen av data som genererades med en makalös hastighet tack vare smarta sensorer, kontrollinstrument och liknande, som vår utrustning hade. För att förvandla denna data till praktisk information som kunde hjälpa oss att fatta beslut var vi tvungna kombinera teknologier på ett nytt sätt, och började därför samarbeta med marknadsledarna ABB och Ventyx för att ta fram den här strategiska lösningen. ”

Asset Health Center fungerar så att det samlar in data från hela transmissionsnätet och automatiserar en annars tidskrävande manuell process som måste utföras av högt kvalificerad personal. Systemet applicerar sedan avancerade analysalgoritmer på realtids-, transaktions- och historiska data för att få en mer direkt insikt i olika tillgångars tillstånd. Detta stödjer beslutsfattande och åtgärder som maximerar tillgångarnas skick och prestanda. Det förbättrar även beslutsprocessen genom att i realtid leverera ett antal olika prestandaöversikter med affärsinformation som är skräddarsydda för transmissionsbolag.

”Tack vare det nya Asset Health Center kan elbolag nu förvandla historiska data och realtidsdata som samlats in från deras allt smartare transmissionsnät till betydelsefulla och tidsrelevanta insikter om deras infrastruktur och hur den fungerar”, säger Enrique Santacana, ABB:s CEO för Nordamerika. ”Därför kan de aktivt övervaka och utföra underhåll på tillgångar som är mycket viktiga för att deras verksamhet ska fungera, och få de viktiga insikter som behövs för att ersätta tillgångar innan ett driftstopp inträffar”. ”

Ventyx World 2013 kundkonferens ägde rum i San Francisco i juni. Det var den första årliga sammankomsten för Ventyx globala kunder för att utbyta erfarenheter inom kapitalintensiva industrier och minimera risker, maximera kostnadseffektiviteten och generera ökad vinst. För mer information, besök http://www.ventyxworld.com.

Bilder
Kontakta Therese Hornstedt för högupplösta bilder.

Om Ventyx
Ventyx ingår i ABB-koncernen och är en världsledande leverantör av IT-lösningar avsedda för viktiga branscher, som t.ex. energi, gruvnäring och allmän infrastruktur. IT-lösningarna från Ventyx överbryggar gapet mellan informationsteknologi (IT) och driftsteknologi (OT), vilket gör att kunderna kan fatta snabbare och mer välinformerade beslut både i den dagliga verksamheten och vid långsiktiga planeringsstrategier. Några av världens största organisationer väljer lösningar från Ventyx för att minimera risk, förbättra operativt och ekonomiskt resultat samt för att genomföra de rätta strategierna inför framtiden. Mer information finns på webbplatsen www.ventyx.com.

För mer information, kontakta:

ABB Sverige:
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com

Ventyx, an ABB company:
Therese Hornstedt
021-32 42 86
0727-14 60 80
therese.hornstedt@ventyx.abb.com

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 anställda. www.abb.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar