Viktigt steg uppnåtts inom ABB:s avyttringsprogram

Viktigt steg uppnåtts inom ABB:s avyttringsprogram ABB slutför försäljningen av verksamheten för utvinning och produktion av olja och gas (Upstream) inom divisionen Oil, Gas and Petrochemicals för 925 miljoner US-dollar 2004-07-12 - ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att man har slutfört försäljningen av verksamheten för utvinning och produktion av olja och gas (Upstream) inom divisionen Oil, Gas and Petrochemicals till ett privat finanskonsortium bestående av Candover Partners Ltd, 3i och JPMorgan Partners. ABB säger att utgångspriset på försäljningen var 925 miljoner US-dollar. Avtalet inkluderar en eventuellt tillkommande ersättning på upp till 50 miljoner US-dollar, baserat på 2004 EBITDA. "Att slutföra den här försäljningen är ett avgörande steg för att öka fokus på våra kärnverksamheter och slutföra vårt avyttringsprogram", säger Peter Voser, ABB:s finanschef. Ett preliminärt försäljningsavtal, som presenterades i oktober 2003, var villkorat av sedvanliga godkännanden och uppfyllande av vissa tillträdesvillkor. Dessa villkor har nu fullföljts, säger ABB. Avyttringen avser ABB:s USA-baserade Vetco Gray-enhet och dess verksamhet ABB Offshore Systems med huvudkontor i Norge. Upstream- verksamheterna finns i mer än 30 länder och sysselsätter cirka 8 700 medarbetare och med en omsättning på 1,7 miljarder US-dollar under 2003. Avyttringen omfattar inte ABB Lummus Global, vars huvudsakliga verksamhet är förädling och raffinering (Downstream). Kontant ersättning från försäljningen är 800 miljoner US-dollar viket är försäljningspriset justerat för pensionsåtaganden (85 miljoner US- dollar) för vilka reserveringar inte gjorts och för förändringar i rörelsekapitalet. Beloppet kommer att bokföras under investeringsaktiviteter för tredje kvartalet. I samband med förberedelserna för slutförandet av transaktionen under andra kvartalet har ABB-koncernens kassaflöde från de operativa verksamheterna påverkats negativt genom att ett värdepapperiseringsprogram på cirka 100 miljoner US-dollar avslutats. Kassaflödet från investeringsverksamheterna har påverkats negativt genom återköp av ett leasingprogram värt cirka 45 miljoner US-dollar. ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 113 000 medarbetare. För mer information kontakta: Investor Relations Switzerland: Tel. +41 43 317 3804 Sweden: Tel: +46 21 325 719 USA: Tel +1 203 750 7743 Investor.relations@ch.abb.com Corporate Communications Wolfram Eberhardt Tel: +41 43 317 6512 Fax: +41 43 317 7958 media.relations@ch.abb.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/12/20040712BIT00160/wkr0001.pdf

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, industriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till ABB Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar