Abbott introducerar nästa generation automatiserade laboratorielösningar för att tillgodose ökad efterfrågan på diagnostiska analyser

ABBOTT PARK, Ill., 16 april 2013 – Abbott tillkännagav i dag den globala lanseringen av ACCELERATOR® a3600, nästa generation automatiserade lösningar, som kan hjälpa laboratorier hantera fler analyser snabbare. Tekniska framsteg och automatiserade  laboratorielösningar har lett till snabbare analysresultat och bättre patientvård. Det finns automatiserade lösningar för olika instrument, produkter och programalgoritmer som används på laboratorier.

"I dag, när laboratorier runt om i världen ställs inför utmaningar som personalbrist, budgetbegränsningar och ökad efterfrågan, kan sådana framsteg inom automatiseringstekniken som Abbotts ACCELERATOR a3600 bidra till ökad effektivitet och produktivitet", säger Brian Blaser, vice vd för Abbott Diagnostics. "Laboratorier som utnyttjar automatisering kan öka sin effektivitet med över 40 procent, vilket innebär att de kan anpassa sig till både den nuvarande och framtida efterfrågan. Det är särskilt viktigt med tanke på att ungefär 70 procent av alla medicinska beslut fattas med diagnostisk analys som underlag." 1,2

ACCELERATOR a3600 är ett automatiserat laboratoriesystem som klarar upp till 3 600 prover per timme och kan hantera flera olika typer och storlekar av provrör samtidigt. Genom automatiseringen av manuella rutinarbetsuppgifter bidrar systemet till att minska felfrekvensen och öka effektiviteten. En annan fördel med systemet är den modulära designen, som innebär att det går att installera upp till 99 kombinerade analysinstrument och moduler på ett enda system. Det innebär att laboratorier kan tillgodose sina aktuella analysbehov och samtidigt planera för framtiden.

Automatiseringslösningen ACCELERATOR a3600, som utvecklats i samarbete med Abbotts schweiziska partnerföretag Inpeco SA, finns i hela världen och inväntar nationell registrering. Om du vill veta mer om hur diagnostikprodukter kan utnyttjas för ökad kvalitet och effektivitet på laboratorier, klicka här.

Avsedd användning
ACCELERATOR a3600 är ett modulärt system som är avsett för automatisering av preanalys- och postanalyshantering, provhantering och bearbetning på laboratoriet. Systemet bygger på en gemensam processkapacitet och kombinerar flera analysinstrument i en arbetsstation. Genom kommunikationsanslutningar mellan det automatiserade systemet, analysinstrument och laboratoriets informationssystem (LIS) eller mellanmjukvara sköter automatiseringsprogramvaran beställningen av prover och hur dessa fördelas samt övervakar instrumentens operativa status.

Fullständiga uppgifter finns i produktinformationen på www.abbottdiagnostics.com.

Om Abbott Diagnostics
Abbott är ett av världens ledande företag inom in vitro-diagnostik och erbjuder ett brett urval av innovativa instrumentsystem och analyser för sjukhus, referenslaboratorier, molekylärbiologiska laboratorier, blodbanker, läkarmottagningar och kliniker. Vi har mer än 22 000 kunder i över 100 länder och erbjuder automatisering, effektiva lösningar, analyser som kan användas direkt vid patientsängen, kostnadseffektivitet och flexibilitet. Genom att satsa på förbättrad patientvård och sänkta kostnader har Abbott bidragit till den medicinska diagnostikens utveckling till en vetenskap.

Om Abbott
Abbott är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som verkar för ökad livskvalitet genom utveckling av produkter och teknologier inom hela hälso- och sjukvårdsområdet. Abbott erbjuder ledande forskningsbaserade produkter inom diagnostik, medicinteknik, nutrition och etablerade läkemedel i över 150 länder och har ca 70 000 anställda i hela världen. I Sverige har Abbott ca 240 anställda inom tillverkning, forskning, utveckling, logistik och försäljning huvudsakligen i Stockholm, Uppsala och Malmö.

Besök Abbott på www.abbott.com eller www.abbott.se och följ oss på Twitter på @AbbottNews._______________________________________________________________________________________

Rajkovich, D, Mercer, W. The Impact of Automation on Laboratory Operations. CHI Solutions 2009; 1-3.

2 Diagnostics and Policy: Innovation and Value. AdvaMedDX.org. Accessed March 7, 2013.

Om oss

Abbott är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som verkar för ökad livskvalitet genom utveckling av produkter och teknologier inom hela hälso- och sjukvårdsområdet. Abbot erbjuder ledande produkter inom diagnostik, medicinteknik, nutrition och etablerade läkemedel i över 130 länder och har ca 70 000 anställda i hela världen. I Sverige har Abbot ca 240 anställda inom tillverkning, forskning, utveckling, logistik och försäljning huvudsakligen i Stockholm, Uppsala och Malmö. Besök Abbott på www.abbott.com eller abbott.se och följ oss på Twitter på @AbbottNews.

Dokument & länkar