Abbott rapporterar resultatet för första kvartalet 2013

– Vinst per aktie första kvartalet på 0,42 US-dollar (GAAP EPS på 0,34 US-dollar) –

– Företaget bekräftar riktnivån för vinsten per aktie för hela 2013 –ABBOTT PARK, Ill., 17 april 2013 – Abbott tillkännagav i dag resultatet för det första kvartalet, per den 31 mars 2013. • Första kvartalets justerade vinst per aktie efter utspädning var 0,42 US-dollar, vilket ligger i det övre intervallet av Abbotts tidigare meddelade riktnivå.
  Den rapporterade vinsten per aktie efter utspädning från löpande verksamhet enligt GAAP var 0,34 US-dollar

 • Abbott bekräftar sitt riktvärde för vinsten per aktie för hela 2013.

 • Exklusive växelkurseffekter ökade den globala försäljningen med 3,5 procent, i enlighet med den riktnivå som meddelats tidigare. Rapporterad försäljning ökade med 1,8 procent, inräknat en ogynnsam växelkurseffekt på 1,7 procent.
  Försäljningsökningen berodde på en ökning av den operativa försäljningen inom nutrition, inklusive 14,8 procent internationell tillväxt och 6,4 procent ökning av den operativa försäljningen inom diagnostik.

 • Abbott fortsatte öka sin närvaro på tillväxtmarknaderna inom alla affärssegmenten.
  Försäljningen på tillväxtmarknaderna var 2,2 miljarder US-dollar under första kvartalet, vilket innebär en ökning med 15,2 procent operativt, och utgör nu över 40 procent av Abbotts totala försäljning.

 • Abbott lanserade flera nya produkter och inledde nya kliniska prövningar under första kvartalet. Andra märkeshändelser var bland annat: 19 nylanseringar inom nutrition, fortsatt geografisk expansion för Abbotts produktserie med bröstmjölksersättning med hög tolerabilitet, en ny serie Kidz ZonePerfect™-bars, lansering av ACCELERATOR a3600™, nästa generationens automatiseringslösning för kärnlaboratorier, lansering av flera nya diagnostiska tester för ARCHITECT™-plattformen, lansering av XIENCE Xpedition® läkemedelseluerande stent i USA, initiering av den pivotala prövningen av Abbotts bioresorberbara vaskulära scaffold Absorb™ i USA samt lansering av TECNIS® OptiBlue® intraokulär lins för kataraktpatienter i Japan.


”Försäljningstillväxten under detta kvartal bygger på starka resultat såväl inom nutrition och diagnostik som på tillväxtmarknaderna”, säger Miles D.
White, styrelseordförande och koncernchef för Abbott. ”Vi har expanderat både genom viktiga nya produkter och geografiskt under kvartalet och därmed ytterligare förbättrat Abbotts förutsättningar för fortsatt tillväxt.”


Om Abbott

Abbott är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som verkar för ökad livskvalitet genom utveckling av produkter och teknologier inom hela hälso- och sjukvårdsområdet. Abbot erbjuder ledande produkter inom diagnostik, medicinteknik, nutrition och etablerade läkemedel i över 150 länder och har ca 70 000 anställda i hela världen. I Sverige har Abbot ca 240 anställda inom tillverkning, forskning, utveckling, logistik och försäljning huvudsakligen i Stockholm, Uppsala och Malmö.

Besök Abbott på www.abbott.com eller www.abbott.se och följ oss på Twitter på @AbbottNews.


Om oss

Abbott är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som verkar för ökad livskvalitet genom utveckling av produkter och teknologier inom hela hälso- och sjukvårdsområdet. Abbot erbjuder ledande produkter inom diagnostik, medicinteknik, nutrition och etablerade läkemedel i över 130 länder och har ca 70 000 anställda i hela världen. I Sverige har Abbot ca 240 anställda inom tillverkning, forskning, utveckling, logistik och försäljning huvudsakligen i Stockholm, Uppsala och Malmö. Besök Abbott på www.abbott.com eller abbott.se och följ oss på Twitter på @AbbottNews.

Dokument & länkar