Nya resultat visar att Abbotts högkänsliga troponinanalys kan hjälpa läkarna att förutsäga risken för hjärtinfarkt

HOUSTON, Texas, 30 juli 2013 – Abbott meddelade idag lovande resultat från en studie där företagets högkänsliga troponin-I-analys (hsTnI) utvärderades och som presenterades på årskongressen för AACC (American Association for Clinical Chemistry) i Houston, Texas. Studien, som genomförts av forskare vid Brigham and Women’s Hospital, visade att Abbotts hsTnI-analys (som i dagsläget endast används för forskningsändamål i USA) kan hjälpa läkarna att förutsäga vilka patienter med symtom på hjärtinfarkt, t.ex. svår bröstsmärta, som löper högre risk att få en hjärtinfarkt 30 dagar senare.

Ett orosmoment för patienter med svår bröstsmärta är att det är mer sannolikt att de ska drabbas av ytterligare ett kardiovaskulärt tillstånd inom några veckor eller månader. Forskarna vid Brigham and Women’s Hospital jämförde resultaten från en högkänslig troponin-I-analys (Abbott, ARCHITECT, hsTnI) med resultaten från en fjärde generationens troponin-T-analys (Roche, TnT) bland 4 695 patienter med svår bröstsmärta och fann att hsTnI-analysen identifierade fler patienter som löpte högre risk att få en återkommande hjärtinfarkt, även vid mycket låga troponinkoncentrationer.

"Möjligheten att identifiera patienter som löper högre risk för ytterligare en hjärtinfarkt eller död till följd av ett kardiovaskulärt tillstånd är ett viktigt steg framåt för preventionen", säger dr Petr Jarolim, M.D, Ph.D., en av huvudförfattarna till studien och medicinsk direktör vid enheten för klinisk kemi och laboratoriekontroll vid Brigham and Women's Hospital. "Den här studien visar att de nya högkänsliga troponinanalyserna är effektiva verktyg för klassificering av patienter, som gör det möjligt för läkarna att ge riktade behandlingar till de patienter som löper större risk."

Hjärttroponin, ett protein som finns i hjärtmuskeln, betraktas som den biomarkör som är att föredra för identifiering av misstänkta hjärtinfarkter, eftersom det kan användas för att upptäcka skador på hjärtat.1 Abbotts ARCHITECT STAT hsTnI-analys kan mäta mycket låga halter av proteinet, vilket innebär att läkarna inom två till fyra timmar kan avgöra om en patient har en hjärtinfarkt.2 Tack vare den snabbare bedömningen kan läkarna minska tiden till diagnos och behandling med flera timmar jämfört med standardtroponinanalyser.

"Den här studien bidrar till de kliniska belägg som bekräftar fördelarna med Abbotts högkänsliga troponinanalys jämfört med dagens analyser när det gäller att öka läkares möjligheter att förutse vilka patienter som löper större risk att få en hjärtinfarkt i framtiden", säger John Frels, PhD, vice vd för Abbotts division Diagnostics Research. "Det här är viktig information för patientvården eftersom den kan hjälpa läkarna att fokusera på patienter som löper större risk och ge dem rätt behandling."

Sammandraget av studien valdes detta år ut som första mottagare av utmärkelsen Biomarkers of Acute Cardiac Disease Division Outstanding Abstract för bästa sammandrag inom sitt område. Kommittén gav utmärkelsen till en av huvudförfattarna till studien, dr Petr Jarolim (Brigham and Women’s Hospital).

ARCHITECT STAT hsTnI-analysen är tillgänglig för försäljning i Europa och används med Abbotts helautomatiserade analysinstrument ARCHITECT.

Om Abbott DiagnosticsAbbott är ett av världens ledande företag inom in vitro-diagnostik och erbjuder ett brett urval av innovativa instrumentsystem och analyser för sjukhus, referenslaboratorier, molekylärbiologiska laboratorier, blodbanker, läkarmottagningar och kliniker. Vi har mer än 22 000 kunder i över 100 länder och erbjuder automatisering, effektiva lösningar, analyser som kan användas direkt vid patientsängen, kostnadseffektivitet och flexibilitet.Genom att satsa på förbättrad patientvård och sänkta kostnader har Abbott bidragit till att utveckla den medicinska diagnostikentill en vetenskap.

Om AbbottAbbott är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som verkar för ökad livskvalitet genom utveckling av produkter och tekniker som omfattar hela hälso- och sjukvårdsområdet. Abbott erbjuder ledande och forskningsbaserade produkter inom diagnostik, medicinteknik, nutrition och namngenerika i över 150 länder och har ca 70 000 anställda i hela världen. I Sverige har Abbott ca 240 anställda inom tillverkning, forskning, utveckling, logistik och försäljning, huvudsakligen i Stockholm, Uppsala och Malmö.

Besök Abbott på www.abbott.com eller www.abbott.se och följ oss på Twitter på @AbbottNews.

________________________________________________________________________________________

1 Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS et al. Third universal definition of myocardial infarction. European Heart Journal. 2012; 33:2551-2567. 2 Abbott ARCHITECT STAT High Sensitive Troponin-I Product Insert (PI), January 2013.

Om oss

Abbott är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som verkar för ökad livskvalitet genom utveckling av produkter och teknologier inom hela hälso- och sjukvårdsområdet. Abbot erbjuder ledande produkter inom diagnostik, medicinteknik, nutrition och etablerade läkemedel i över 130 länder och har ca 70 000 anställda i hela världen. I Sverige har Abbot ca 240 anställda inom tillverkning, forskning, utveckling, logistik och försäljning huvudsakligen i Stockholm, Uppsala och Malmö. Besök Abbott på www.abbott.com eller abbott.se och följ oss på Twitter på @AbbottNews.

Dokument & länkar