Tanzanias regering och Abbottfonden inviger det första i ett nationellt nätverk av moderniserade laboratorier

Evenemang markerar viktig milstolpe i partnerskap som syftar till att stärka landets sjukvårdssystem

DAR ES SALAAM, Tanzania, 12 maj 2009 - hälsovårdsminister professor David Mwakyusa invigde idag det första i en rad regionala sjukhuslaboratorier som moderniseras eller byggs över hela Tanzania för att förbättra vårdkvaliteten för miljoner människor som behöver deras tjänster. Projektet ingår i ett framgångsrikt partnerskap mellan Tanzanias regering och Abbottfonden som syftar till att stärka landets sjukvårdssystem. Abbottfonden är en filantropisk stiftelse som drivs av det globala sjukvårdsföretaget Abbott.

"Jag är mycket glad över att inviga detta modellaboratorium vid Amana-sjukhuset och ser fram mot att fortsätta följa arbetet i vårt nationstäckande partnerskap med Abbottfonden", sa minister Mwakyusa. "Att förbättra vårt regionala laboratoriesystem är ett viktigt led i arbetet med att höja den allmänna hälsan i Tanzania. Anmärkningsvärt är att detta program berör människor i alla regioner i landet."

Moderniseringsprojektet för regionala laboratorier är ett innovativt partnerskap mellan Abbottfonden och den tanzaniska regeringen som bygger standardiserade moderna laboratorier över hela Tanzania. Dessa regionala laboratorier bistår 77 distriktssjukhus och förbättrar sjukvården för miljoner människor över hela landet. Det förutses att alla 23 laboratorier kommer att vara färdiga i slutet av 2010.

"Diagnos och uppföljning är själva grunden för effektiv behandling, och laboratorier har en nyckelroll för vårdkvaliteten", sa Christy Wistar, vd för Abbottfonden. "Vårt partnerskap med den tanzaniska regeringen i syfte att modernisera de regionala laboratorierna vittnar om Abbottfondens löpande engagemang i att bredda tillgången till sjukvård."

Utöver det laboratorium som invigdes vid Amana, har moderniseringsprojekt slutförts vid de regionala laboratorierna i Dodoma, Kagera och Tanga. Det beräknas att projektet kommer att ha kostat över 10 miljoner amerikanska dollar när det slutförs 2010.

"Vi är så glada över att laboratoriet vid Amana valdes ut som projektets första moderniseringsobjekt", sa dr Willy Sangu, ansvarig läkare vid Amana-sjukhuset. "Amana är ett stadssjukhus med hög patient-genomströmning och fyller ett stort vårdbehov hos våra grannsamhällen. Det nya laboratoriet kommer att ha stor betydelse för våra läkares och sköterskors sätt att bedöma och behandla medicinska tillstånd."

Över 1500 patienter undersöks varje dag på Amana-sjukhuset, som ligger i distriktet Ilala i Dar es Salaam. Utrymmet i det gamla laboratoriet var extremt begränsat, vilket gjorde det svårt att tillgodose växande patientbehov och tvingade personal till betydande övertidsarbete för att klara av den genomsnittliga dagliga arbetsbördan i form av tester för upp till 500 patienter. Det nya laboratoriet har tre gånger så stor kapacitet som det gamla och kommer att kunna ge patienter och läkare provsvar samma dag.

Sjukvårdssystem med begränsade resurser, däribland brist på moderna sjukhuslaboratorier, ställer fortfarande till stora problem med att ge sjukhuspatienter över hela Tanzania kvalitetsvård. En folkhälsoutredning som hälsovårdsministeriet och U.S. Centers for Disease Control (CDC) gjorde 2002 fann att de tanzaniska laboratoriernas begränsade kapacitet var en av systemets svagaste länkar när det gäller att tillhandahålla kvalitetstjänster i hiv-/aidsvården.

Partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn har spelat en nyckelroll i programmet. Abbottfonden och Design 4 Others (D4O), ett USA-baserat ideellt initiativ från det globala vetenskaps- och teknikdesignföretaget CUH2A, en division inom HDR Architecture, samarbetar med den tanzaniska regeringen för att ta fram en standardiserad design som kommer att säkerställa att patienter över hela landet får diagnostiska tester av samma kvalitet. Rådgivning är en annan viktig faktor för att programmet ska lyckas, och nödvändig expertis tillhandahålls av amerikanska Centers for Disease Control (CDC) i Tanzania och Association of Public Health Laboratories (APHL).

Det nationstäckande moderniseringsprojektet för regionala laboratorier bygger vidare på Abbottfondens tidigare omfattande arbete med att modernisera laboratoriet vid Muhimbili National Hospital i Dar es Salaam och det arbete som slutfördes 2007 med att modernisera laboratoriet vid Mt. Meru regionsjukhus. Förbättringarna och utbildningen vid Mt. Meru har lett till en tredubbling av laboratoriets kapacitet att utföra tester, från 45 till 150 patienter om dagen, en niofaldig ökning av det årliga antalet tester som bearbetas, en dramatisk minskning i genomloppstiden och ökad produktivitet hos sjukvårdspersonalen. Resultaten från Mt. Meru visade att det var möjligt att genomföra ett nationstäckande program för modernisering av laboratorier.

För att bidra till att råda bot på den stora bristen på utbildad, lokal laboratoriepersonal, stödjer Abbottfonden, i samarbete med Touch Foundation, stipendier till över 100 studenter i laboratorieteknikerutbildningen vid Bugando University College of Health Science i Mwanza, Tanzania.

Om Abbottfonden i Tanzania

Att förbättra sjukhuslaboratorier är den senaste satsningen i det löpande partnerskap mellan Abbottfonden och den tanzaniska regeringen som inleddes 2001. Hittills har Abbottfonden investerat över 60 miljoner dollar för att stärka Tanzanias sjukvårdssystem.

2007 tilldelade Global Business Coalition on HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria (GBC) Abbottfonden utmärkelsen Award for Business Excellence for National Action för dess partnerskap mellan offentlig och privat sektor med den tanzaniska regeringen i kampen mot hiv/aids.

Hittills har följande viktiga resultat uppnåtts:

  • vid Muhimbili National Hospital, det nationella undervisnings- och referenssjukhuset i Tanzania, byggde Abbottfonden en ny poliklinik, som besöks av hundratals patienter varje dag, och renoverade, automatiserade och datoriserade det patologiska centrallaboratoriet;
  • anordnade utbildning för över 15000 sjukvårdsarbetare;
  • tillhandahöll hiv-rådgivning och hiv-tester för över 300000 människor och donerade 1 miljon snabb-hiv-tester till det tanzaniska nationella hiv-testningsprogrammet; och
  • hjälpte över 150000 barn och familjer genom att tillhandahålla sjukvård, undervisning och träning, och tog det första initiativet till rättsskydd för hiv-drabbade föräldralösa barn och änkor.

På grund av det viktiga arbete som utförs i Tanzania, öppnade Abbottfonden 2007 sitt första satellitkontor i Dar es Salaam.

Om Abbott och Abbottfonden

Abbottfonden är en filantropisk stiftelse som grundades av Abbott 1951. Abbottfondens uppdrag är att skapa friskare globala samhällen genom att investera i kreativa idéer som främjar vetenskap, bygga ut sjukvård och stärka samhällen världen över. För mer information, besök www.abbottfund.org.

Abbott är ett vittomspännande, globalt hälso- och sjukvårdsföretag som forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicinska produkter inklusive diagnostik, nutrition och medicinska instrument. Abbott har drygt 72000 anställda och marknadsför sina produkter i fler än 130 länder. Abbotts pressmeddelanden och övrig information finns på företagets webbplats www.abbott.com.

# # #

Om oss

Abbott är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som verkar för ökad livskvalitet genom utveckling av produkter och teknologier inom hela hälso- och sjukvårdsområdet. Abbot erbjuder ledande produkter inom diagnostik, medicinteknik, nutrition och etablerade läkemedel i över 130 länder och har ca 70 000 anställda i hela världen. I Sverige har Abbot ca 240 anställda inom tillverkning, forskning, utveckling, logistik och försäljning huvudsakligen i Stockholm, Uppsala och Malmö. Besök Abbott på www.abbott.com eller abbott.se och följ oss på Twitter på @AbbottNews.

Prenumerera