Abelco Investment Group AB (publ): Sista dag för handel med BTA

Abelco Investment Group ABs (publ) företrädesemission avslutades den 15 december 2017 och har nu registrerats hos Bolagsverket. Med anledning av detta har sista handelsdag för betalda tecknade aktier, BTA, fastställts till den 8 februari 2018. 

Information om berörda instrument:

Listningsnamn:                                      Abelco Investment Group BTA (BTA171129)

ISIN-nummer:                                        SE0010625723

Sista handelsdag:                                  2018-02-08

Stoppdag/omvandling sker:              2018-02-12

De nya aktierna finns på VP-konto: 2018-02-14

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklings-fokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investerings-förutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018, kl 08:00 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar