Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag Quickbit AB (publ) ansöker om notering på NGM MTF

Styrelsen i Quickbit AB (publ) ansöker om notering av Quickbits aktie på NGM MTF. Quickbit ingår sedan juli 2017 bland Abelcos portföljbolag. Abelcos ägande i Quickbit uppgår till ca 6,4 %.

Under juli 2017 valde Abelco att investera i Quickbit, inför bolagets planerade börsnotering. Quickbits ansökan om notering av bolagets aktie följer därmed den av Quickbit tidigare uttalade planen.

”Det är glädjande att styrelsen för Quickbit nu väljer att ansöka om notering av Quickbits aktie. Ur ett ägarperspektiv följer vi naturligtvis Quickbits planer och kommer att informera Abelcos egna aktieägare i takt med att vi själva erhåller relevant information.” säger Henrik Sundewall, VD i Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information kontakta: 

Henrik Sundewall, VD och koncernchef
Abelco Investment Group AB (publ) 
076 – 877 00 00 

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärs-utvecklingsfokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar