Fortsatt företagsrekonstruktion för dotterbolaget Abelco Nordic AB

Tingsrätten i Uddevalla har idag beviljat fortsatt företagsrekonstruktion, initialt till och med den 13 mars 2016. Därmed bedöms Abelco Nordic ABs förutsättningar för att finna en stabil grund att bygga vidare verksamheten på som goda.

Vid företagets rekonstruktionsansökan den 14 december 2015 uppgav VD Mikael Andersson att en anledning till ansökan att företagets fundamentala affärside och fundamentala grund inte ser likadan ut idag som den gjorde då bolaget etablerades. Negativa valutakurser och osäker världsekonomi gör det även svårt att bedriva handel med Kina.
   Dotterbolaget Abelco Nordic AB har inte uppnått den försäljningsnivå som är nödvändig för att driva verksamheten i nuvarande omfattning.

Handeln med bolagets aktie ligger tills vidare på AktieTorgets observationslista.

Kort om Abelco

Abelco erbjuder genom sitt dotterbolag Abelco Nordic AB prisvärda gräv-, last- och entreprenad-maskiner samt tillbehör och har intagit en tätposition på den svenska marknaden. Bolagets maskiner tillverkas enligt svenska specifikationer och håller en mycket hög standard. Abelcos andra dotterbolag Rollertilt AB – utvecklar, tillverkar och säljer tillbehör för entreprenadmaskiner som underlättar hanteringen och effektiviserar arbetet för maskinanvändaren. Abelco handlas från 17/1 2011 på AktieTorget.se.

Ytterligare information

Ytterligare information lämnas av styrelsens ordförande NilsGunnar Aronsson 0705 467 744 eller dess VD Mikael Andersson ma@abelco.se, 0523-666 006.

Om oss

Abelco säljer under eget varumärke "Abelco" last- och grävmaskiner direkt till slutkund utan mellanhänder vilket leder till korta ledtider samt kostnadsbesparingar för slutkund, dessutom säljer bolaget tillbehör till andra grävmaskinsförsäljare i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar