€330 miljoner i fastighetstransaktioner för Aberdeen i Norden 2011

Under 2011 uppgick Aberdeen Asset Managements fastighetstransaktioner i Norden till cirka 330 miljoner euro. Transaktionerna genomfördes både för Aberdeens egna fastighetsfonder och externa mandat. Kontorssegmentet hade den högsta efterfrågan med en andel på 83% , följt av detaljhandel (9%), logistik/industri (5%) och övrigt (3%). Störst aktivitet noterades i Norge och Danmark.

Aberdeens preliminära uppskattningar tyder på att transaktionsvolymerna i Norden föll från 20,2 miljarder euro under 2010 till 19,2 miljarder euro under 2011. Efter en aktiv första hälft av året mattades marknaden av efter sommaren. I synnerhet under fjärde kvartalet, som normalt är väldigt aktivt, noterades en lägre transaktionsvolym än förväntat, med undantag för Danmark där en handfull mycket stora affärer bidrog till ett starkt slut på året.

Tonny Nielsen, Nordic Head of Investment Management, kommenterar:

Vi är nöjda att ha kunnat genomföra lönsamma transaktioner under vad som var ett ekonomiskt utmanande år och dessutom ett år där marknadsvolymerna föll.

Många europeiska länder kämpar med svaga statsfinanser och framöver kan investerare komma att uppfatta Norden som en säkrare region att investera i än de flesta andra västländer.

På medellång sikt tror vi att starka offentliga finanser kommer att leda till en högre ekonomisk tillväxtpotential i Norden i jämförelse med euroområdet. Vi förutspår en årlig BNP-tillväxt på 1,8% för den nordiska regionen under perioden 2012-2016, jämfört med 1,3% för euroområdet. Detta leder till starkare prognoser för hyrestillväxt och totalavkastning” .

Aberdeen förvaltar fastighetstillgångar för cirka 9 miljarder euro i Norden i form av fastighetsfonder och externa förvaltningsmandat.

För ytterligare information, kontakta:

Tonny Nielsen, Nordic Head of Investment Management, Aberdeen Asset Management

+45 33 44 40 00, e-post: tonny.nielsen@aberdeen-asset.com

Lena Ellertsson, Marketing and Communication Manager, Aberdeen Asset Management
+46 8 412 7323, e-post: lena.ellertsson@aberdeen-asset.com

Om Aberdeen
Aberdeen Asset Management är en global tillgångsförvaltare som investerar för kunders räkning inom de fyra tillgångsklasserna: aktier, räntebärande papper, fastigheter och alternativa placeringar.

Aberdeen Asset Management bildades i Aberdeen, Skottland, 1983 och är noterat på Londonbörsen sedan 1991 Bolaget har mer än 1 800 anställda på 30 kontor i 23 länder och förvaltar tillgångar till ett värde av närmare 1 800 miljarder kronor (€197miljarder*).

Aberdeen Asset Managements fastighetssektion förvaltar över 200 miljarder kronor (€24 miljarder*) i Europa, Asien och Nordamerika i form av egna fastighetsfonder och förvaltningsuppdrag för institutionella kunder. Fastighetsinvesteringarna hanteras av ca 400 medarbetare på kontor i 11 europeiska länder, samt i Singapore och Philadelphia.

I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om ca 30 miljarder kronor (€3,3 miljarder*) fördelat på ca 300 fastigheter över hela landet. Verksamheten har ca 90 medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.

www.aberdeen-asset.se

www.aberdeen-asset.com

Utfärdad av Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG.
Aberdeen Asset Managers står under tillsyn av Financial Services Authority i Storbritannien.

* Per den 31 December 2011

Taggar:

Om oss

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag, s k Solutions. Aberdeens globala förvaltningsvolym uppgår till mer än 3 600 miljarder kronor. Verksamheten drivs av mer än 2 200 medarbetare på 33 kontor i 25 länder över hela världen. Moderbolaget Aberdeen Asset Management PLC är noterat sedan 1991 och idag ett av Londonbörsens 100 största bolag.I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om mer än 33 miljarder kronor fördelat på ca 250 fastigheter över hela landet. Bolaget har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.Mer information specifikt om fastighetsdivisionen finns på www.aberdeen.se eller www.aberdeen-asset.se / Property.

Prenumerera