Aberdeen expanderar sitt fondutbud – lanserar rysk fastighetsfond

Aberdeen lanserar sin första fond i ett östeuropeiskt land – Aberdeen Property Fund Russia.
Aberdeen Property Fund Russia ska ta in 500 miljoner euro från institutionella investerare, vilket kommer att ge fonden en total investeringskapacitet på 1,5 miljarder euro.

Målsättningen för fonden är att identifiera investeringsobjekt på den stora och snabbväxande ryska marknaden för kommersiella fastigheter. Fonden är diversifierad både när det gäller typ av fastighet och geografisk placering. Geografisk inriktning är Moskva och St. Petersburg samt elva andra städer med över en miljon invånare.

Aberdeen Property Fund Russia är skräddarsydd för internationella institutionella investerare. Det är en tioårig stängd, Luxemburg SICAV-FIS-fond. Riskprofilen är value-added och delvis opportunistisk.

“Vi har nu ett starkt lokalt team i St. Petersburg som aktivt förvaltar fastigheter på den lokala marknaden och som kan identifiera attraktiva investeringsobjekt. Vår målsättning är att generera högre avkastning genom aktiv förvaltning. Lanseringen av denna fond kompletterar vårt nuvarande utbud för institutionella investerare på ett bra sätt”, säger Ubbe Strihagen, International Director för Aberdeen Property Investors.

Ole Dall-Hansen, CEO för Aberdeen Property Investors Eastern Europe A/S kommenterar den nya fonden:

“Ryssland är en snabbväxande ekonomi med stark BNP-tillväxt. Samtidigt är den ryska fastighetsmarknaden underutvecklad med stor potential för fastighetsinvesteringar. Efterfrågan på kontorslokaler ökar stadigt samtidigt som ökande disponibla inkomster i storstäderna har medfört att detaljhandelssektorn upplevt en period av stark tillväxt. Vi bedömer att den starka tillväxten kommer att fortsätta.”

“Vår ryska fond erbjuder investerare exponering mot en intressant marknad med stor potential. Fonden siktar på en avkastning på över 14 procent (net IRR) och har ett utdelningsmål på 5-8 procent”, fortsätter Ole Dall-Hansen.

Teckningsperioden inleddes den 1 oktober 2007. Fonden planerar en första stängning redan under fjärde kvartalet 2007.

Om oss

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag, s k Solutions. Aberdeens globala förvaltningsvolym uppgår till mer än 3 600 miljarder kronor. Verksamheten drivs av mer än 2 200 medarbetare på 33 kontor i 25 länder över hela världen. Moderbolaget Aberdeen Asset Management PLC är noterat sedan 1991 och idag ett av Londonbörsens 100 största bolag.I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om mer än 33 miljarder kronor fördelat på ca 250 fastigheter över hela landet. Bolaget har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.Mer information specifikt om fastighetsdivisionen finns på www.aberdeen.se eller www.aberdeen-asset.se / Property.

Prenumerera

Dokument & länkar