Aberdeen förvärvar fastigheter i Skövde

Aberdeen Property Investors har för fonden Pensionsfastigheter Sverige AB:s räkning tecknat avtal om förvärv av fastigheterna Motorn 4 och Gylfe 1 i centrala Skövde. Motorn 4 består av nybyggda bostäder och Gylfe 1 av butiker, kontor och ett mindre antal bostadslägenheter. Fastigheterna har tillsammans en total yta om 6214 kvm. Säljare är Hasslums Fastighets AB och säljarens rådgivare var Newsec i Göteborg.

Pensionsfastigheter är en fond som investerar i fastigheter med långa hyreskontrakt och bred geografisk spridning i Sverige. Fonden är ett samarbete mellan Aberdeen Property Investors och pensionsrådgivaren Söderberg & Partners. Investerarna är pensionsstiftelser som söker kompletterande allokeringar till realränteobligationer.

Om oss

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag, s k Solutions. Aberdeens globala förvaltningsvolym uppgår till mer än 3 600 miljarder kronor. Verksamheten drivs av mer än 2 200 medarbetare på 33 kontor i 25 länder över hela världen. Moderbolaget Aberdeen Asset Management PLC är noterat sedan 1991 och idag ett av Londonbörsens 100 största bolag.I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om mer än 33 miljarder kronor fördelat på ca 250 fastigheter över hela landet. Bolaget har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.Mer information specifikt om fastighetsdivisionen finns på www.aberdeen.se eller www.aberdeen-asset.se / Property.

Prenumerera

Dokument & länkar