Aberdeen hyr ut 2000 kvm till Manpower på Lilla Bommen

Aberdeen har hyrt ut ca 2000 kvm till Manpower i SEB Trygg Livs fastighet Gullbergsvass 1:2 på Lilla Bommen i Göteborg. Manpower hyr ett helt våningsplan i fastigheten och flyttar in i april nästa år. 

- Vi är glada över att kunna erbjuda Manpower stora sammanhängande och effektiva kontorslokaler i en fastighet med hög teknisk standard. Lilla Bommen är ett område som blir allt mer intressant som kontorsläge tack vare närheten till centralstationen och den kommande utvecklingen av området till stadsmiljö, säger Erik Skalin, uthyrningschef på Aberdeen Asset Management.

Manpower flyttar sitt Göteborgskontor från Södra Hamngatan till de nyrenoverade lokalerna på Lilla Bommen.

- Vi har växt ur våra nuvarande kontor på Södra Hamngatan och flyttar till nya moderna lokaler som är bättre anpassade för vår nuvarande verksamhet, säger Lars Forseth, VD ManpowerGroup.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Erik Skalin, Uthyrningschef, Aberdeen Asset Management
Tel: 070-256 32 89, e-post:
erik.skalin@aberdeen-asset.com

Tomas Krywult, SEB, Head of Real Estate Investment Management
Tel:08-763 63 29,
tomas.krywult@seb.se

Lena Ellertsson Marketing and Communications manager, Aberdeen Asset Management
Tel: 08-412 73 23, e-post:
lena.ellertsson@aberdeen-asset.com

Om Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv
Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv äger fastigheter i Sverige och London som en del av sin investeringsportfölj. I Sverige äger företaget 69 fastigheter med en total uthyrbar yta på mer än 500 000 kvm och ett totalt ungefärligt värde av ca 20 miljarder kronor. Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv har som strategi att långsiktigt äga och utveckla sina fastigheter. Därför prioriteras satsningar för en hållbar utveckling och förnyelse av fastigheterna. Som ett led i det arbetet har Aberdeen Asset Management fått förtroendet att förvalta Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Livs svenska fastighetsbestånd. Tillsammans möter vi de önskemål våra hyresgäster har och strävar efter goda och långsiktiga relationer. Vår gemensamma målsättning är att skapa goda förutsättningar för våra hyresgästers verksamhet.

Om Aberdeen Asset Management     
Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare med ca 2200 anställda och verksamhet i över 25 länder i Europa, Asien och Amerika. Vi förvaltar tillgångar till ett värde av mer än 3500 miljarder kronor inom aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag. I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om ca 33 miljarder kronor fördelat på ca 250 fastigheter över hela landet. Bolaget har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.

Taggar:

Om oss

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag, s k Solutions. Aberdeens globala förvaltningsvolym uppgår till mer än 3 600 miljarder kronor. Verksamheten drivs av mer än 2 200 medarbetare på 33 kontor i 25 länder över hela världen. Moderbolaget Aberdeen Asset Management PLC är noterat sedan 1991 och idag ett av Londonbörsens 100 största bolag.I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om mer än 33 miljarder kronor fördelat på ca 250 fastigheter över hela landet. Bolaget har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.Mer information specifikt om fastighetsdivisionen finns på www.aberdeen.se eller www.aberdeen-asset.se / Property.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia