Aberdeen lanserar sin tredje asiatiska fastighetsfond-i-fond

Aberdeen Asset Management har just lanserat sin tredje fond-i-fond på fastighetssidan, Aberdeen Asia III Property Fund of Funds (Asia III). Asia III strävar efter att skapa en väl diversifierad portfölj av fastighetsfonder i såväl mogna marknader som Japan, Australien och Singapore som i tillväxtmarknader som Kina och Indien.

Fonden siktar på en belåningsgrad på 50-60% och en avkastningsnivå på 13-17%. Den kommer att investera över hela riskskalan från ”core” till ”opportunistic”, med målsättningen att resa 300-400 miljoner dollar från institutionella investerare över hela världen.

Aberdeen lanserade sin första asiatiska fond-i-fond 2006. Sedan dess har bolaget lanserat ytterligare en fond-i-fond och erhållit ett antal rådgivningsuppdrag i regionen. Totalt förvaltar Aberdeen idag fastighetstillgångar till ett värde av ca 1 miljard dollar genom olika förvaltnings- och rådgivningsmandat.
De två existerande fond-i-fonderna avkastade förra året 13.3% respektive 25.7%.

Asia III kommer att förvaltas av fem personer i Singapore under ledning av Puay Ju Kang, Head of Property – Asia Pacific. Teamet ingår i Aberdeens globala multi-manager team inom fastigheter under ledning av Jon Lekander i Stockholm.

Enligt Puay-Ju kommer Asia III att använda samma rigorösa, researchbaserade investeringsstrategi som de existerande fonderna. Teamet kommer att fastställa den lämpligaste strategin för varje enskild marknad baserat på hur den är placerad i konjunkturcykeln, för att därefter välja rätt förvaltare och form för investeringarna (fonder, investerarklubb eller joint ventures).

Aberdeen har ett väl utbyggt nätverk i regionen vilket förväntas bidra till goda investeringsmöjligheter. Exempelvis, skapade Aberdeen nyligen ett joint venture tillsammans med GE Japan Corporation för att investera i Tokyos bostadsmarknad.

Jon Lekander, Global Head of Indirect Property, kommenterar:

“Med tanke på Asiens tillväxtpotential är det oerhört viktigt att vi har en stark närvaro i regionen. Dels för att möta efterfrågan på asiatiska fastighetsprodukter i sig men också för våra globala produkter där inslaget av regional exponering förbättrar produktens riskspridningsprofil. Vi är övertygade om att det finns goda investeringsmöjligheter på fastighetsområdet i Asien och med Asia III vi stärker vår förmåga att ta tillvara på dessa möjligheter på bästa sätt för våra kunders räkning.”

Hugh Young, Managing Director of Aberdeen Asia och styrelsemedlem i Aberdeen Asset Management Plc tillägger:

”Aberdeen har byggt upp en omfattande verksamhet för asiatiska aktier och räntor de senaste 20 åren och vi ser fastigheter som en expansiv tillgångsklass i regionen. Vi är övertygade om att vi kommer att ytterligare diversifiera vår verksamhet på ett mycket framgångsrikt sätt genom lanseringen av Asia III.”

För ytterligare information eller material vänligen kontakta

Jon Lekander, Global Head of Indirect Property.
Tel 08 412 80.. jon.lekander@aberdeen-asset.com

Lena Ellertsson, Marketing and Communications Manager
Tel 08 412 7323 lena.ellertssonfreedman@telia.com


Om Aberdeen Asset Management
Aberdeen Asset Management är en oberoende tillgångsförvaltare som investerar över hela världen inom de fyra största tillgångsklasserna: aktier, räntebärande, fastigheter och alternativa investeringar för kunders räkning. Bolaget har 1 800 anställda på 30 kontor i 23 länder över hela världen och förvaltar tillgångar till ett värde av mer än 2000 miljarder kronor (€205,8 miljarder*). Aberdeen Asset Management PLC är noterat på Londonbörsen sedan 1991.

Aberdeen Asset Managements fastighetssektion förvaltare för närvarande ca 220 miljarder kronor (€23.7 miljarder*) i form av fastighetsfonder och förvaltningsuppdrag åt institutionella kunder. Fastighetsinvesteringarna hanteras av ca 300 yrkeskunniga medarbetare på 13 kontor i Europa, Singapore och Philadelphia.

Multi-manager teamet inom fastigheter består av 30 personer på Aberdeens kontor i Stockholm, Amsterdam, London, Zurich, Philadelphia och Singapore.
* Siffror per 30 juni 2011

www.aberdeen-asset.com   

Utgivet av Aberdeen Asset Managers Ltd, som är godkänt och regleras av FSA- Financial Services Authority i Storbritannien

Om oss

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag, s k Solutions. Aberdeens globala förvaltningsvolym uppgår till mer än 3 600 miljarder kronor. Verksamheten drivs av mer än 2 200 medarbetare på 33 kontor i 25 länder över hela världen. Moderbolaget Aberdeen Asset Management PLC är noterat sedan 1991 och idag ett av Londonbörsens 100 största bolag.I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om mer än 33 miljarder kronor fördelat på ca 250 fastigheter över hela landet. Bolaget har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.Mer information specifikt om fastighetsdivisionen finns på www.aberdeen.se eller www.aberdeen-asset.se / Property.

Prenumerera

Dokument & länkar