Aberdeen Property Investors säljer fastighet för Nordea Livs räkning

Aberdeen Property Investors har för Nordea Livförsäkrings 1 Sverige AB räkning sålt fastigheten Snickaren 15 i Stockholm. Fastighetens uthyrningsbara yta uppgår till 6 442 kvm. Köpare är en av hyresgästerna bildad bostadsrättsförening och köpeskillingen uppgår till 138 Mkr. Tillträde sker 30 september i år.

Om oss

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag, s k Solutions. Aberdeens globala förvaltningsvolym uppgår till mer än 3 600 miljarder kronor. Verksamheten drivs av mer än 2 200 medarbetare på 33 kontor i 25 länder över hela världen. Moderbolaget Aberdeen Asset Management PLC är noterat sedan 1991 och idag ett av Londonbörsens 100 största bolag.I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om mer än 33 miljarder kronor fördelat på ca 250 fastigheter över hela landet. Bolaget har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.Mer information specifikt om fastighetsdivisionen finns på www.aberdeen.se eller www.aberdeen-asset.se / Property.

Prenumerera

Dokument & länkar