Aberdeen tar in 1,1 miljarder kronor i den första stängningen av sin nya europeiska fond-i-fond, AIPP II

Drygt två och ett halvt år efter den framgångsrika lanseringen av Europas första fastighetsfond-i-fond (AIPP) med cirka 5,8 miljarder kronor i eget kapital, lanserar nu Aberdeen AIPP’s efterträdare, Aberdeen Indirect Property Partners II (AIPP II). Både AIPP och AIPP II förvaltas av Aberdeen Property Investors Stockholmsbaserade team för indirekta investeringar (API IIM).

I likhet med sin föregångare investerar AIPP II i onoterade fastighetsfonder runt om i Europa. Målsättningen är att erbjuda investerarna en årlig avkastning på mellan 10 och 14 procent netto, inklusive en årlig utdelning på 5 procent. AIPP II är strukturerad som en stängd fond med en löptid på upp till tio år.

Fonden gjorde sin första stängning i början av oktober med ett sammanlagt kapital på 121 miljoner EUR, motsvarande cirka 1,1 miljarder kronor, från ett antal nordiska huvudinvesterare. Fondens målvolym är cirka 5,6 miljarder kronor och fonden är öppen för institutionella investerare t.o.m. oktober 2008 eller till dess att den har fulltecknats. Ytterligare stängningar är planerade under fjärde kvartalet 2007.

Fonden förvaltas av Tomas Otterud, vice VD för API IIM och fondförvaltare för AIPP och AIPP II.

”AIPP II kommer att fokusera på att identifiera och ta tillvara nya möjligheter på den europeiska fastighetsmarknaden, utan att vara opportunistisk i sin riskprofil. Vi bedömer att avkastningen på fastigheter i Europa kommer att mattas av och stabilisera sig på mer långsiktigt hållbara nivåer under kommande år. Vi är dock övertygade om att fastighetsinvesteringar fortfarande kan uppnå tvåsiffriga avkastningsnivåer genom aktiv förvaltning, via joint ventures, genom investeringar i alternativa sektorer samt genom att ta tillvara ineffektiviteter mellan olika marknader. Olika fonders förmåga att leverera avkastning kommer att skilja sig åt i större utsträckning, vilket i sin tur medför att valet av förvaltare blir av ännu större betydelse framöver”, säger Tomas Otterud.

Tomas Otterud fortsätter:
”Enligt de senast tillgängliga reviderade räkenskaperna har AIPP genererat en årlig avkastning på 18,6 procent sedan start, vilket överträffar fondens årliga målsättning på 10-14 procent. Med en belåningsgrad på endast 46 procent, med bara 3 procent investerat i utvecklingsprojekt och med en exponering mot mer än 1400 fastigheter får det anses vara en bra riskjusterad avkastning, även i en stark marknad. Enligt våra resultatutvärderingar är valet av förvaltare den komponent som bidragit mest till fondens avkastning.”

Om oss

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag, s k Solutions. Aberdeens globala förvaltningsvolym uppgår till mer än 3 600 miljarder kronor. Verksamheten drivs av mer än 2 200 medarbetare på 33 kontor i 25 länder över hela världen. Moderbolaget Aberdeen Asset Management PLC är noterat sedan 1991 och idag ett av Londonbörsens 100 största bolag.I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om mer än 33 miljarder kronor fördelat på ca 250 fastigheter över hela landet. Bolaget har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.Mer information specifikt om fastighetsdivisionen finns på www.aberdeen.se eller www.aberdeen-asset.se / Property.

Prenumerera

Dokument & länkar