Aberdeens Pan-Nordiska fond säljer två fastigheter i Marievik

Aberdeen Property Funds SICAV-FIS Pan-Nordic säljer fastigheterna Marievik 23 och Marievik 26 i Stockholm. Köpeskillingen är cirka 1,3 Miljarder kronor. Fastigheterna inrymmer drygt 40 000 kvm kontor. Köpare är AMF Fastigheter.

– Försäljningen av dessa två fastigheter i Marievik är ett kvitto på att Aberdeens aktiva förvaltning ger resultat. Vi har under en period på fem år sänkt vakansen från 27 % till 4,5 % med stigande hyror. Vi är glada att kunna lämna över fastigheterna till AMF för långsiktig förvaltning och ser fram emot att fortsätta vårt samarbete kring utvecklingen av framtidens Marievik. Vi koncentrerar oss nu på utvecklingen av våra fem kvarvarande fastigheter i Marievik och hoppas kunna återkomma med ytterligare färdigutvecklade kontorsfastigheter till marknaden, säger Magnus Kenning, transaktionsansvarig på Aberdeen

MAQS och Leimdörfer har varit Aberdeens rådgivare vid försäljningen.

Kontaktpersoner:                                                                                                                               

Magnus Kenning
Transaktionsansvarig, Aberdeen Asset Management
Tel: 08-412 86 33, 070-279 33 24
E-post: magnus.kenning@aberdeen-asset.com

Eva Enochsson
Local Fund Manager, Aberdeen Asset Management
Tel: 08-412 80 63
E-post: eva.enochsson@aberdeen-asset.com

Lena Ellertsson Freedman
Marketing and Communications Manager
Tel: 08-412 73 23, 070-697 35 16
E-post: lena.ellertsson@aberdeen-asset.com

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar för kunders räkning i aktier, räntebärande placeringar, fastigheter och alternativa investeringar. På fastighetssidan globalt förvaltar Aberdeen över 200 miljarder kronor. I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om ca 30 miljarder kronor fördelat på ca 300 fastigheter över hela landet på uppdrag av egna fonder och externa uppdragsgivare. Verksamheten har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.  www.aberdeen-asset.se
 * 31 december 2012

Taggar:

Om oss

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag, s k Solutions. Aberdeens globala förvaltningsvolym uppgår till mer än 3 600 miljarder kronor. Verksamheten drivs av mer än 2 200 medarbetare på 33 kontor i 25 länder över hela världen. Moderbolaget Aberdeen Asset Management PLC är noterat sedan 1991 och idag ett av Londonbörsens 100 största bolag.I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om mer än 33 miljarder kronor fördelat på ca 250 fastigheter över hela landet. Bolaget har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.Mer information specifikt om fastighetsdivisionen finns på www.aberdeen.se eller www.aberdeen-asset.se / Property.

Prenumerera

Media

Media