Aberdeens svenska fastighetsfond förvärvar fyra köpcentrum i Stockholm

Aberdeen Fastighetsfond Sverige har förvärvat fyra köpcentrum i Stockholm. Säljare är GE Real Estate Norden. Affären omfattar Salem Centrum, Ekerö Centrum, Viksjö Centrum i Järfälla, samt Rondellen Centrum i Upplands Väsby. Newsec Investment var säljarens rådgivare.

Den totala ytan uppgår till 32 000 kvadratmeter av vilken 67 % är butiker. Fastigheterna har ett totalt hyresvärde om ca 41 Mkr per år.

- Fonden har genom dessa förvärv fått en möjlighet att expandera på butiksmarknaden i Stockholm. Det är vår avsikt att fortsätta den utveckling av fastigheterna som GE har påbörjat, säger Joakim Nordblad, Fondansvarig Aberdeen Fastighetsfond Sverige.

Aberdeen Fastighetsfond Sverige har som målsättning att bygga upp en väldiversifierad portfölj av fastigheter i Sverige och har idag totalt investerat cirka 1,6 miljarder kronor. Målvolymen för fonden är 5 miljarder kronor i totalt kapital inklusive belåning.

- Vi kommer att göra ytterligare avslut i butiks- och bostadssektorn inom kort, men vi söker även kontorsfastigheter i regionstäder i södra och mellersta Sverige för fondens räkning, säger Magnus Kenning, Transaktionsansvarig, Aberdeen Property Investors.

Om oss

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag, s k Solutions. Aberdeens globala förvaltningsvolym uppgår till mer än 3 600 miljarder kronor. Verksamheten drivs av mer än 2 200 medarbetare på 33 kontor i 25 länder över hela världen. Moderbolaget Aberdeen Asset Management PLC är noterat sedan 1991 och idag ett av Londonbörsens 100 största bolag.I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om mer än 33 miljarder kronor fördelat på ca 250 fastigheter över hela landet. Bolaget har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.Mer information specifikt om fastighetsdivisionen finns på www.aberdeen.se eller www.aberdeen-asset.se / Property.

Prenumerera

Dokument & länkar