Avkastningen på svenska fastigheter ökar rejält i år

Det visar den senaste Swedish Property Market Outlook från Aberdeen Property Investors.

”Relativt sett ligger Sverige bra till i Europa och under kommande år förväntas Sverige att utvecklas bättre än det europeiska genomsnittet”, kommenterar David Dahlgren, ansvarig för Investment Strategy på Aberdeen Property Investors i Sverige. ”Kapitalinflödena till Sverige är höga i relation till marknadens storlek. Investerare uppskattar att Sverige är en väl fungerande marknad som har goda ekonomiska utsikter, hög likviditet, låga transaktionskostnader och där det är lätt att göra affärer.”

Den förbättrade avkastningen på den svenska marknaden jämfört med fjolåret beror delvis på att marknaden för kontorsfastigheter i Sverige bottnade under andra halvan av 2004. I år tror Aberdeen på en ökad avkastning för kontorsfastigheter med 4 procentenheter.

”Även om tillväxten på den svenska fastighetsmarknaden under kommande år är något svagare än under den förra konjunkturuppgången har Sverige helt klart de realekonomiska förutsättningar som behövs för att generera god avkastning de närmaste åren”, fortsätter David Dahlgren.

Aberdeen Property Investors undersökningar omfattar fastigheter på 16 marknader i Europa. För 2005 bedömer Aberdeen Property Investors att den högsta avkastningen på fastigheter blir i Italien med 12,1 procent. Därefter följer mindre marknader som Luxemburg, Irland och Norge. Längst ned på listan hamnar Tyskland med en förväntad total avkastning på 3,3 procent för 2005.

För mer information, vänligen kontakta:

David Dahlgren

Investment Strategy, Aberdeen Property Investors

Tel. +46 8 412 80 31, mobil +46 70 287 64 02

Ubbe Strihagen

Marknadsdirektör, Aberdeen Property Investors

Tel. +46 8 412 80 39, mobil +46 70 520 33 80

Om oss

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag, s k Solutions. Aberdeens globala förvaltningsvolym uppgår till mer än 3 600 miljarder kronor. Verksamheten drivs av mer än 2 200 medarbetare på 33 kontor i 25 länder över hela världen. Moderbolaget Aberdeen Asset Management PLC är noterat sedan 1991 och idag ett av Londonbörsens 100 största bolag.I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om mer än 33 miljarder kronor fördelat på ca 250 fastigheter över hela landet. Bolaget har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.Mer information specifikt om fastighetsdivisionen finns på www.aberdeen.se eller www.aberdeen-asset.se / Property.

Prenumerera

Dokument & länkar