Folksam och Aberdeen lanserar innovativ Pooling-struktur för internationella fastighetsinvesteringar

Folksam har tillsammans med Aberdeen Property Investors team för indirekta investeringar (API IIM) utvecklat en unik pooling-struktur - AIPP Folksam Global - en fastighetsfond-i-fond öppen endast för bolag inom Folksamkoncernen. Detta är en ny typ av instrument för indirekta fastighetsinvesteringar, speciellt lämplig för större bolag med separata pensionsplaner.

Genom AIPP Folksam Global kan bolag från flera olika länder investera genom en gemensam Luxemburgbaserad struktur. Det ger Folksamkoncernen möjlighet att samordna sina indirekta fastighetsinvesteringar vilket är kostnadseffektivt samt ger en bredare diversifiering för gruppen som helhet.

Esbjörn Wincent, chef för alternativa investeringar på Folksam kommenterade:
”Jag uppskattar verkligen att arbeta tillsammans med Aberdeen som lyckats omsätta en idé som jag haft länge till en fungerande lösning. Folksam är sedan flera år tillbaka investerare i Aberdeens fond-i-fonder och deras breda erfarenhet, professionalism och affärsmässighet gör dem till en bra partner för Folksam när vi nu väljer att allokera större belopp för indirekta internationella fastighetsinvesteringar.

AIPP Folksam Global är en paraplyfond med två underfonder - en för Asien och en för Europa. Initialt investeringskapital är drygt 1 miljard svenska kronor fördelat lika mellan underfonderna. Strukturen är öppen för ytterligare årliga kapitaltillskott. Aberdeen avser att göra i genomsnitt en investering i Europa respektive Asien varje kvartal så att poolen efter den första treårsperioden innehåller 10-12 fonder i varje världsdel. Folksam och Aberdeen sitter tillsammans i styrelsen för fondens managementbolag som beslutar om investeringarna.

Detta är API IIM:s andra stora exklusiva uppdrag för en svensk investerare. Tidigare har bolaget fått förtroendet att bygga upp portföljer av såväl Europeiska och Asiatiska fastighetsfonder åt AP3 för över 2 miljarder kronor i respektive region.

Enligt Lars Graneld, ansvarig för Folksamuppdraget är det dock viktigt att poängtera skillnaden mellan uppdragen. ”Samarbetet med Folksam är annorlunda i det att vi använder en separat Luxemburg-struktur genom vilken investeringarna görs. Detta möjliggör investeringar från en rad bolag i olika länder inom samma koncern. Vi tror att detta kan bli intressant för en rad multinationella bolag som genom en sådan här struktur kan uppnå skalfördelar samt effektivisera och samla sina indirekta fastighetsinvesteringar på ett ställe” säger han.

Anders Åström, VD för API IIM tillägger:

Vi är glada att Folksam gett oss förtroendet att fortsätta att bygga upp deras indirekta fastighetsexponering både i Asien och i Europa. Vi har varit pionjärer på den indirekta fondmarknaden och vi lanserade bland annat den första europeiska fond-i-fonden redan 2005. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt med ytterligare lanseringar av fond-i fondprodukter i Europa och Asien. Senast i september lanserade vi vår andra asiatiska fond-i-fond AIPP Asia Select. Vi är idag ett team på drygt 20 personer. Totalt har vi investeringsmandat överstigande 25 miljarder kronor i eget kapital vilket naturligtvis ger oss en stark position och god insyn i marknaden.

Om oss

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag, s k Solutions. Aberdeens globala förvaltningsvolym uppgår till mer än 3 600 miljarder kronor. Verksamheten drivs av mer än 2 200 medarbetare på 33 kontor i 25 länder över hela världen. Moderbolaget Aberdeen Asset Management PLC är noterat sedan 1991 och idag ett av Londonbörsens 100 största bolag.I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om mer än 33 miljarder kronor fördelat på ca 250 fastigheter över hela landet. Bolaget har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.Mer information specifikt om fastighetsdivisionen finns på www.aberdeen.se eller www.aberdeen-asset.se / Property.

Prenumerera

Dokument & länkar