Rekordlåg vakansnivå för SEB Trygg Liv

Aberdeen Asset Management tecknade avtal motsvarande 57 000 kvm för SEB Trygg Livs räkning under 2010. Vakanserna i SEB Trygg Livs svenska fastighetsportfölj är nu nere på rekordlåg nivå.

Under 2010 nyuthyrdes 38 000 kvm i SEB Trygg Livs svenska fastigheter och 19 000 kvm omförhandlades till nya avtal. Totalt tecknades avtal motsvarande 57 000 kvm.

Den ekonomiska vakansgraden i SEB Trygg Livs fastighetsportfölj halverades under 2010 och har inte varit så låg sedan 2001.

- Vi har arbetat målmedvetet med att sänka vakansnivån i portföljen under 2010. Tack vare en stark arbetsinsats i en marknad som återhämtat sig väl under året har vi lyckats förbättra SEB Trygg Livs vakansnivå markant, säger Erik Skalin, uthyrningsansvarig på Aberdeen Asset Management.

Kontaktpersoner:

Erik Skalin
Uthyrningsansvarig, Aberdeen Asset Management
Tel: 08-412 86 84
E-post: erik.skalin@aberdeen-asset.com

Marita Loft
Head of Real Estate Investment Management, SEB
Tel: 08-788 60 41
E-post: marita.loft@seb.se

Lena Ellertsson,
Marketing and Communications manager, Nordic region
Tel: 08-412 7323
E-post: lena.ellertsson@aberdeen-asset.com

 

Om Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv
Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv äger fastigheter i Sverige och London som en del av sin investeringsportfölj. I Sverige äger företaget 72 fastigheter med en total uthyrbar yta på mer än 500 000 kvm och ett totalt ungefärligt värde av 17,6 miljarder kr. Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv har som strategi att långsiktigt äga och utveckla sina fastigheter. Därför prioriteras satsningar för en hållbar utveckling och förnyelse av fastigheterna. Som ett led i det arbetet har Aberdeen Asset Management fått förtroendet att förvalta Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Livs svenska fastighetsbestånd. Tillsammans möter vi de önskemål våra hyresgäster har och strävar efter goda och långsiktiga relationer. Vår gemensamma målsättning är att skapa goda förutsättningar för våra hyresgästers verksamhet.

Om Aberdeen Asset Management
Aberdeen Asset Management är ett oberoende internationellt kapitalförvaltningsföretag. På fastighetssidan förvaltar Aberdeen cirka 250 miljarder kronor genom fondprodukter och förvaltningsmandat, varav ca 23 miljarder kronor i Sverige.
www.aberdeen-asset.se

Taggar:

Om oss

Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag, s k Solutions. Aberdeens globala förvaltningsvolym uppgår till mer än 3 600 miljarder kronor. Verksamheten drivs av mer än 2 200 medarbetare på 33 kontor i 25 länder över hela världen. Moderbolaget Aberdeen Asset Management PLC är noterat sedan 1991 och idag ett av Londonbörsens 100 största bolag.I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om mer än 33 miljarder kronor fördelat på ca 250 fastigheter över hela landet. Bolaget har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.Mer information specifikt om fastighetsdivisionen finns på www.aberdeen.se eller www.aberdeen-asset.se / Property.

Prenumerera

Dokument & länkar