Aberdeen expanderar sitt fondutbud – lanserar rysk fastighetsfond

Aberdeen lanserar sin första fond i ett östeuropeiskt land – Aberdeen Property Fund Russia.
Aberdeen Property Fund Russia ska ta in 500 miljoner euro från institutionella investerare, vilket kommer att ge fonden en total investeringskapacitet på 1,5 miljarder euro.

Målsättningen för fonden är att identifiera investeringsobjekt på den stora och snabbväxande ryska marknaden för kommersiella fastigheter. Fonden är diversifierad både när det gäller typ av fastighet och geografisk placering. Geografisk inriktning är Moskva och St. Petersburg samt elva andra städer med över en miljon invånare.

Aberdeen Property Fund Russia är skräddarsydd för internationella institutionella investerare. Det är en tioårig stängd, Luxemburg SICAV-FIS-fond. Riskprofilen är value-added och delvis opportunistisk.

“Vi har nu ett starkt lokalt team i St. Petersburg som aktivt förvaltar fastigheter på den lokala marknaden och som kan identifiera attraktiva investeringsobjekt. Vår målsättning är att generera högre avkastning genom aktiv förvaltning. Lanseringen av denna fond kompletterar vårt nuvarande utbud för institutionella investerare på ett bra sätt”, säger Ubbe Strihagen, International Director för Aberdeen Property Investors.

Ole Dall-Hansen, CEO för Aberdeen Property Investors Eastern Europe A/S kommenterar den nya fonden:

“Ryssland är en snabbväxande ekonomi med stark BNP-tillväxt. Samtidigt är den ryska fastighetsmarknaden underutvecklad med stor potential för fastighetsinvesteringar. Efterfrågan på kontorslokaler ökar stadigt samtidigt som ökande disponibla inkomster i storstäderna har medfört att detaljhandelssektorn upplevt en period av stark tillväxt. Vi bedömer att den starka tillväxten kommer att fortsätta.”

“Vår ryska fond erbjuder investerare exponering mot en intressant marknad med stor potential. Fonden siktar på en avkastning på över 14 procent (net IRR) och har ett utdelningsmål på 5-8 procent”, fortsätter Ole Dall-Hansen.

Teckningsperioden inleddes den 1 oktober 2007. Fonden planerar en första stängning redan under fjärde kvartalet 2007.

Om oss

Standard Life Aberdeen plc är ett av världens största investmentbolag. Bolaget bildades 2017 genom sammanslagningen av Standard Life plc och Aberdeen Asset Management plc. Investeringsverksamheterna bedrivs under varumärket Aberdeen Standard Investments som förvaltar tillgångar till ett värde av 557.1 miljarder pund*. Det gör oss till Storbritanniens största aktiva förvaltare och näst störst i Europa. Bolaget har en betydande närvaro på den globala marknaden och den storlek som kompetens som krävs för att hjälpa kunderna förverkliga sina investeringsmål. I egenskap av global kapitalförvaltare har Aberdeen Standard Investments som mål att bygga upp ett långsiktigt värde för våra kunder. Kundernas investeringsbehov utgör kärnan i allt vi gör. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av investeringslösningar, liksom kundservice och support på högsta nivå.

Prenumerera

Dokument & länkar