Aberdeen förvärvar fastigheter i Skövde

Aberdeen Property Investors har för fonden Pensionsfastigheter Sverige AB:s räkning tecknat avtal om förvärv av fastigheterna Motorn 4 och Gylfe 1 i centrala Skövde. Motorn 4 består av nybyggda bostäder och Gylfe 1 av butiker, kontor och ett mindre antal bostadslägenheter. Fastigheterna har tillsammans en total yta om 6214 kvm. Säljare är Hasslums Fastighets AB och säljarens rådgivare var Newsec i Göteborg.

Pensionsfastigheter är en fond som investerar i fastigheter med långa hyreskontrakt och bred geografisk spridning i Sverige. Fonden är ett samarbete mellan Aberdeen Property Investors och pensionsrådgivaren Söderberg & Partners. Investerarna är pensionsstiftelser som söker kompletterande allokeringar till realränteobligationer.

Om oss

Standard Life Aberdeen plc är ett av världens största investmentbolag. Bolaget bildades 2017 genom sammanslagningen av Standard Life plc och Aberdeen Asset Management plc. Investeringsverksamheterna bedrivs under varumärket Aberdeen Standard Investments som förvaltar tillgångar till ett värde av 557.1 miljarder pund*. Det gör oss till Storbritanniens största aktiva förvaltare och näst störst i Europa. Bolaget har en betydande närvaro på den globala marknaden och den storlek som kompetens som krävs för att hjälpa kunderna förverkliga sina investeringsmål. I egenskap av global kapitalförvaltare har Aberdeen Standard Investments som mål att bygga upp ett långsiktigt värde för våra kunder. Kundernas investeringsbehov utgör kärnan i allt vi gör. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av investeringslösningar, liksom kundservice och support på högsta nivå.

Prenumerera

Dokument & länkar