Aberdeen hyr ut 2000 kvm till Manpower på Lilla Bommen

Aberdeen har hyrt ut ca 2000 kvm till Manpower i SEB Trygg Livs fastighet Gullbergsvass 1:2 på Lilla Bommen i Göteborg. Manpower hyr ett helt våningsplan i fastigheten och flyttar in i april nästa år. 

- Vi är glada över att kunna erbjuda Manpower stora sammanhängande och effektiva kontorslokaler i en fastighet med hög teknisk standard. Lilla Bommen är ett område som blir allt mer intressant som kontorsläge tack vare närheten till centralstationen och den kommande utvecklingen av området till stadsmiljö, säger Erik Skalin, uthyrningschef på Aberdeen Asset Management.

Manpower flyttar sitt Göteborgskontor från Södra Hamngatan till de nyrenoverade lokalerna på Lilla Bommen.

- Vi har växt ur våra nuvarande kontor på Södra Hamngatan och flyttar till nya moderna lokaler som är bättre anpassade för vår nuvarande verksamhet, säger Lars Forseth, VD ManpowerGroup.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Erik Skalin, Uthyrningschef, Aberdeen Asset Management
Tel: 070-256 32 89, e-post:
erik.skalin@aberdeen-asset.com

Tomas Krywult, SEB, Head of Real Estate Investment Management
Tel:08-763 63 29,
tomas.krywult@seb.se

Lena Ellertsson Marketing and Communications manager, Aberdeen Asset Management
Tel: 08-412 73 23, e-post:
lena.ellertsson@aberdeen-asset.com

Om Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv
Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv äger fastigheter i Sverige och London som en del av sin investeringsportfölj. I Sverige äger företaget 69 fastigheter med en total uthyrbar yta på mer än 500 000 kvm och ett totalt ungefärligt värde av ca 20 miljarder kronor. Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv har som strategi att långsiktigt äga och utveckla sina fastigheter. Därför prioriteras satsningar för en hållbar utveckling och förnyelse av fastigheterna. Som ett led i det arbetet har Aberdeen Asset Management fått förtroendet att förvalta Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Livs svenska fastighetsbestånd. Tillsammans möter vi de önskemål våra hyresgäster har och strävar efter goda och långsiktiga relationer. Vår gemensamma målsättning är att skapa goda förutsättningar för våra hyresgästers verksamhet.

Om Aberdeen Asset Management     
Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare med ca 2200 anställda och verksamhet i över 25 länder i Europa, Asien och Amerika. Vi förvaltar tillgångar till ett värde av mer än 3500 miljarder kronor inom aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag. I Sverige förvaltar Aberdeen fastighetstillgångar om ca 33 miljarder kronor fördelat på ca 250 fastigheter över hela landet. Bolaget har ett hundratal medarbetare på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.

Taggar:

Om oss

Standard Life Aberdeen plc är ett av världens största investmentbolag. Bolaget bildades 2017 genom sammanslagningen av Standard Life plc och Aberdeen Asset Management plc. Investeringsverksamheterna bedrivs under varumärket Aberdeen Standard Investments som förvaltar tillgångar till ett värde av 557.1 miljarder pund*. Det gör oss till Storbritanniens största aktiva förvaltare och näst störst i Europa. Bolaget har en betydande närvaro på den globala marknaden och den storlek som kompetens som krävs för att hjälpa kunderna förverkliga sina investeringsmål. I egenskap av global kapitalförvaltare har Aberdeen Standard Investments som mål att bygga upp ett långsiktigt värde för våra kunder. Kundernas investeringsbehov utgör kärnan i allt vi gör. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av investeringslösningar, liksom kundservice och support på högsta nivå.

Prenumerera

Media

Media