Aberdeen Property Investors säljer fastighet för Nordea Livs räkning

Aberdeen Property Investors har för Nordea Livförsäkrings 1 Sverige AB räkning sålt fastigheten Snickaren 15 i Stockholm. Fastighetens uthyrningsbara yta uppgår till 6 442 kvm. Köpare är en av hyresgästerna bildad bostadsrättsförening och köpeskillingen uppgår till 138 Mkr. Tillträde sker 30 september i år.

Om oss

Standard Life Aberdeen plc är ett av världens största investmentbolag. Bolaget bildades 2017 genom sammanslagningen av Standard Life plc och Aberdeen Asset Management plc. Investeringsverksamheterna bedrivs under varumärket Aberdeen Standard Investments som förvaltar tillgångar till ett värde av 557.1 miljarder pund*. Det gör oss till Storbritanniens största aktiva förvaltare och näst störst i Europa. Bolaget har en betydande närvaro på den globala marknaden och den storlek som kompetens som krävs för att hjälpa kunderna förverkliga sina investeringsmål. I egenskap av global kapitalförvaltare har Aberdeen Standard Investments som mål att bygga upp ett långsiktigt värde för våra kunder. Kundernas investeringsbehov utgör kärnan i allt vi gör. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av investeringslösningar, liksom kundservice och support på högsta nivå.

Prenumerera

Dokument & länkar