Aktivt miljöarbete i SEB Trygg Livs fastighetsportfölj

Under 2011 har SEB Trygg Liv tillsammans med Aberdeen Asset Management sänkt energiförbrukningen i fastighetsportföljen med 15%. Under 2012 kommer ytterligare sju byggnader att miljöcertifieras och för att jämföra SEB Trygg Livs miljöarbete internationellt har de blivit medlem i nätverket GRESB.   

Som ett led i arbetet med att minska energiförbrukningen och driva fastigheterna med miljövänlig el tog SEB Trygg Liv och fastighetsförvaltaren Aberdeen Asset Management beslut redan 2010 om att köpa grön el till SEB Trygg Livs fastighetsbestånd som består av 70 fastigheter i Sverige. Aberdeen Asset Management har sedan fortsatt miljöarbetet genom att minska samtliga SEB Trygg Liv fastigheters användning av fjärrvärme, el och fjärrkyla med hela 15%.

SEB Trygg Liv har som övergripande mål att miljöcertifiera alla fastigheter i sitt bestånd genom antingen Green Building eller Miljöbyggnadsnormer. Sedan Aberdeen Asset Management övertog förvaltningen i januari 2010 har fem av fastigheterna certifierats som Green Building och ytterligare sju fastigheter kommer nu att klassificeras enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad. Genom att använda Miljöbyggnad får man ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och materialval.

För att kunna jämföra sitt miljöarbete med andra fastighetsägare har SEB Trygg Liv valt att bli medlem i det internationella nätverket GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) som bildats på initiativ av Universitetet i Maastricht, Holland. GRESB tillhandahåller bland annat analysverktyg för att jämföra hur väl ett fastighetsbestånd står sig i förhållande till andra gällande miljöfrågor.

- Vi på Aberdeen Asset Management är mycket nöjda med att tillsammans med SEB Trygg Liv kunna bidra till en minskad miljöbelastning och att fortsätta arbeta för miljöcertifiering av fastigheterna. Även hyresgäster anser det viktigt med ett sådant engagemang och vill många gånger själva få möjlighet att bidra till miljöarbetet, exempelvis genom ökad källsortering, säger Jonas Lindegren, kundansvarig Aberdeen Asset Management

Kontaktpersoner:

Jonas Lindegren, Asset Manager, Aberdeen Asset Management
+46 8 412 86 52 jonas.lindegren@aberdeen-asset.com

Lena Ellertsson, Marketing & Communications Manager, Aberdeen Asset Management
+46 8 412 7323, lena.ellertsson@aberdeen-asset.com

Tomas Krywult, SEB, Head of Real Estate Investment Management
+46 8 763 63 29, tomas.krywult@seb.se

 

Om Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv
Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv äger fastigheter i Sverige och London som en del av sin investeringsportfölj. I Sverige äger företaget 70 fastigheter med en total uthyrbar yta på mer än 500 000 kvm och ett totalt värde av ca 18 miljarder kronor. Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv har som strategi att långsiktigt äga och utveckla sina fastigheter. Därför prioriteras satsningar för en hållbar utveckling och förnyelse av fastigheterna. Som ett led i det arbetet har Aberdeen Asset Management fått förtroendet att förvalta Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Livs svenska fastighetsbestånd. Tillsammans möter vi de önskemål våra hyresgäster har och strävar efter goda och långsiktiga relationer. Vår gemensamma målsättning är att skapa goda förutsättningar för våra hyresgästers verksamhet.

Om Aberdeen Asset Management
Aberdeen Asset Management är en global tillgångsförvaltare som investerar för kunders räkning i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och alternativa tillgångar På fastighetssidan förvaltar Aberdeen cirka 200 miljarder kronor genom fondprodukter och förvaltningsmandat, varav ca 30 miljarder kronor i Sverige.  
www.aberdeen-asset.se

Taggar:

Om oss

Standard Life Aberdeen plc är ett av världens största investmentbolag. Bolaget bildades 2017 genom sammanslagningen av Standard Life plc och Aberdeen Asset Management plc. Investeringsverksamheterna bedrivs under varumärket Aberdeen Standard Investments som förvaltar tillgångar till ett värde av 557.1 miljarder pund*. Det gör oss till Storbritanniens största aktiva förvaltare och näst störst i Europa. Bolaget har en betydande närvaro på den globala marknaden och den storlek som kompetens som krävs för att hjälpa kunderna förverkliga sina investeringsmål. I egenskap av global kapitalförvaltare har Aberdeen Standard Investments som mål att bygga upp ett långsiktigt värde för våra kunder. Kundernas investeringsbehov utgör kärnan i allt vi gör. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av investeringslösningar, liksom kundservice och support på högsta nivå.

Prenumerera