Avkastningen på svenska fastigheter ökar rejält i år

Det visar den senaste Swedish Property Market Outlook från Aberdeen Property Investors.

”Relativt sett ligger Sverige bra till i Europa och under kommande år förväntas Sverige att utvecklas bättre än det europeiska genomsnittet”, kommenterar David Dahlgren, ansvarig för Investment Strategy på Aberdeen Property Investors i Sverige. ”Kapitalinflödena till Sverige är höga i relation till marknadens storlek. Investerare uppskattar att Sverige är en väl fungerande marknad som har goda ekonomiska utsikter, hög likviditet, låga transaktionskostnader och där det är lätt att göra affärer.”

Den förbättrade avkastningen på den svenska marknaden jämfört med fjolåret beror delvis på att marknaden för kontorsfastigheter i Sverige bottnade under andra halvan av 2004. I år tror Aberdeen på en ökad avkastning för kontorsfastigheter med 4 procentenheter.

”Även om tillväxten på den svenska fastighetsmarknaden under kommande år är något svagare än under den förra konjunkturuppgången har Sverige helt klart de realekonomiska förutsättningar som behövs för att generera god avkastning de närmaste åren”, fortsätter David Dahlgren.

Aberdeen Property Investors undersökningar omfattar fastigheter på 16 marknader i Europa. För 2005 bedömer Aberdeen Property Investors att den högsta avkastningen på fastigheter blir i Italien med 12,1 procent. Därefter följer mindre marknader som Luxemburg, Irland och Norge. Längst ned på listan hamnar Tyskland med en förväntad total avkastning på 3,3 procent för 2005.

För mer information, vänligen kontakta:

David Dahlgren

Investment Strategy, Aberdeen Property Investors

Tel. +46 8 412 80 31, mobil +46 70 287 64 02

Ubbe Strihagen

Marknadsdirektör, Aberdeen Property Investors

Tel. +46 8 412 80 39, mobil +46 70 520 33 80

Om oss

Standard Life Aberdeen plc är ett av världens största investmentbolag. Bolaget bildades 2017 genom sammanslagningen av Standard Life plc och Aberdeen Asset Management plc. Investeringsverksamheterna bedrivs under varumärket Aberdeen Standard Investments som förvaltar tillgångar till ett värde av 557.1 miljarder pund*. Det gör oss till Storbritanniens största aktiva förvaltare och näst störst i Europa. Bolaget har en betydande närvaro på den globala marknaden och den storlek som kompetens som krävs för att hjälpa kunderna förverkliga sina investeringsmål. I egenskap av global kapitalförvaltare har Aberdeen Standard Investments som mål att bygga upp ett långsiktigt värde för våra kunder. Kundernas investeringsbehov utgör kärnan i allt vi gör. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av investeringslösningar, liksom kundservice och support på högsta nivå.

Prenumerera

Dokument & länkar