Folksam och Aberdeen lanserar innovativ Pooling-struktur för internationella fastighetsinvesteringar

Folksam har tillsammans med Aberdeen Property Investors team för indirekta investeringar (API IIM) utvecklat en unik pooling-struktur - AIPP Folksam Global - en fastighetsfond-i-fond öppen endast för bolag inom Folksamkoncernen. Detta är en ny typ av instrument för indirekta fastighetsinvesteringar, speciellt lämplig för större bolag med separata pensionsplaner.

Genom AIPP Folksam Global kan bolag från flera olika länder investera genom en gemensam Luxemburgbaserad struktur. Det ger Folksamkoncernen möjlighet att samordna sina indirekta fastighetsinvesteringar vilket är kostnadseffektivt samt ger en bredare diversifiering för gruppen som helhet.

Esbjörn Wincent, chef för alternativa investeringar på Folksam kommenterade:
”Jag uppskattar verkligen att arbeta tillsammans med Aberdeen som lyckats omsätta en idé som jag haft länge till en fungerande lösning. Folksam är sedan flera år tillbaka investerare i Aberdeens fond-i-fonder och deras breda erfarenhet, professionalism och affärsmässighet gör dem till en bra partner för Folksam när vi nu väljer att allokera större belopp för indirekta internationella fastighetsinvesteringar.

AIPP Folksam Global är en paraplyfond med två underfonder - en för Asien och en för Europa. Initialt investeringskapital är drygt 1 miljard svenska kronor fördelat lika mellan underfonderna. Strukturen är öppen för ytterligare årliga kapitaltillskott. Aberdeen avser att göra i genomsnitt en investering i Europa respektive Asien varje kvartal så att poolen efter den första treårsperioden innehåller 10-12 fonder i varje världsdel. Folksam och Aberdeen sitter tillsammans i styrelsen för fondens managementbolag som beslutar om investeringarna.

Detta är API IIM:s andra stora exklusiva uppdrag för en svensk investerare. Tidigare har bolaget fått förtroendet att bygga upp portföljer av såväl Europeiska och Asiatiska fastighetsfonder åt AP3 för över 2 miljarder kronor i respektive region.

Enligt Lars Graneld, ansvarig för Folksamuppdraget är det dock viktigt att poängtera skillnaden mellan uppdragen. ”Samarbetet med Folksam är annorlunda i det att vi använder en separat Luxemburg-struktur genom vilken investeringarna görs. Detta möjliggör investeringar från en rad bolag i olika länder inom samma koncern. Vi tror att detta kan bli intressant för en rad multinationella bolag som genom en sådan här struktur kan uppnå skalfördelar samt effektivisera och samla sina indirekta fastighetsinvesteringar på ett ställe” säger han.

Anders Åström, VD för API IIM tillägger:

Vi är glada att Folksam gett oss förtroendet att fortsätta att bygga upp deras indirekta fastighetsexponering både i Asien och i Europa. Vi har varit pionjärer på den indirekta fondmarknaden och vi lanserade bland annat den första europeiska fond-i-fonden redan 2005. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt med ytterligare lanseringar av fond-i fondprodukter i Europa och Asien. Senast i september lanserade vi vår andra asiatiska fond-i-fond AIPP Asia Select. Vi är idag ett team på drygt 20 personer. Totalt har vi investeringsmandat överstigande 25 miljarder kronor i eget kapital vilket naturligtvis ger oss en stark position och god insyn i marknaden.

Om oss

Standard Life Aberdeen plc är ett av världens största investmentbolag. Bolaget bildades 2017 genom sammanslagningen av Standard Life plc och Aberdeen Asset Management plc. Investeringsverksamheterna bedrivs under varumärket Aberdeen Standard Investments som förvaltar tillgångar till ett värde av 557.1 miljarder pund*. Det gör oss till Storbritanniens största aktiva förvaltare och näst störst i Europa. Bolaget har en betydande närvaro på den globala marknaden och den storlek som kompetens som krävs för att hjälpa kunderna förverkliga sina investeringsmål. I egenskap av global kapitalförvaltare har Aberdeen Standard Investments som mål att bygga upp ett långsiktigt värde för våra kunder. Kundernas investeringsbehov utgör kärnan i allt vi gör. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av investeringslösningar, liksom kundservice och support på högsta nivå.

Prenumerera

Dokument & länkar