Oscar Engelbert: Försäljning av aktier i Oscar Properties Holding AB (publ)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG.

Oscar Engelbert (”Huvudägaren”) har sålt 3 750 000 stamaktier i Oscar Properties Holding AB (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”), vilket motsvarar cirka 12,4 procent av det totala antalet aktier i Oscar Properties och 13,0 procent av det totala antalet röster i Oscar Properties i en så kallad accelererad bookbuilding-process till ett pris om 81,0 kronor per stamaktie (”Placeringen”). Intresset från svenska och internationella investerare var stort och Placeringen övertecknades flera gånger. Kvalitena AB (publ) tecknade för en stor andel av Placeringen.  

Efter Placeringen äger Huvudägaren 12 092 482 stamaktier och 81 761 preferensaktier i Oscar Properties, vilket motsvarar cirka 40,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och 42,1 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

Oscar Engelbert kvarstår som Oscar Properties största aktieägare.

ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB (publ) agerade Joint Bookrunners i samband med Placeringen.

Kontaktinformation:
Oscar Engelbert
Tel: +46 (0) 70 568 00 01
Email: oscar@oscarproperties.se

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar